ADV
Wiadomości
Trending

Miliony na remonty dróg w Powiecie Brzeskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W środę 16 lutego 2022 r. opublikowana została lista inwestycji drogowych jakie otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście znajdują się inwestycje z terenu Powiatu Brzeskiego. Wsparcie trafi m.in. na remonty i przebudowę dróg lokalnych administrowane przez Gminy Dębno, Szczurowa, Brzesko oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku. Łącznie będą to 4 nowe zadania z dofinansowaniem w wysokości 6 811 445,01 złotych. Dodatkowo w latach 2022-2023 będą wydatkowane środki przyznane we wcześniejszym naborze na zadania wieloletnie.

Licznik kilometrów dróg lokalnych zmodernizowanych dzięki środkom rządowym ciągle rośnie. Małopolska stała się placem budowy. Powstają nowe odcinki, remontowane są te, które długo nie mogły się doczekać naprawy. Nowe oblicze zyskują przejścia dla pieszych. To niezwykle istotne, bo przecież codziennie korzystamy z dróg lokalnych. Chcemy, by poruszanie się nimi – między domem a pracą, między domem a szkołą czy chociażby na zakupy – było bezpieczne.

– Bardzo się cieszę, że dzięki mojej aktywności są również bardzo dobre wiadomości dla naszego regionu, ponieważ kolejne ogromne środki trafią do naszych samorządów na inwestycje drogowe – mówi Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek Żelazko.

Do Małopolski trafi pula prawie 203 mln zł na realizację 180 zadań. 90 mln zł zostanie przeznaczone na zadania powiatowe, a112,7 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 180 zadań: 45 powiatowych i 135 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 272 kilometrów dróg: 147 km powiatowych i 125 km gminnych.

Województwo małopolskie (pełna lista) <==

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w Małopolsce to realna pomoc dla małopolskich samorządów, które chcą realizować inwestycje, ważne dla Mieszkańców.

Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne tak znaczące wsparcie dla Małopolski.

Dzięki tym środkom kierowcy i piesi, a także inni uczestnicy ruchu drogowego mogą czuć się bezpiecznie na wyremontowanych, przebudowanych, a także całkiem nowych drogach.

Sprawna infrastruktura drogowa to jeden z fundamentów zrównoważonego rozwoju i szansa na unowocześnienie naszych małych ojczyzn – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Lista dotacji – Powiat Brzeski

Zadania powiatowe

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Gmina Brzesko; Termin realziacji 05.2021-08.2022 r. Wartość zadania 2 243 272,61 zł; Przyznana kwota dotacji 1 233 799,00 zł; Wkład własny 1 009 473,61 zł; Wysokość dofinansowania 55%. Kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 10+826,00 do km 16+180,00 w miejscowościach Przyborów, Borzęcin, Gmina Borzęcin; Termin realizacji 05.2021-08.2022 r. Wartość zadania 3 745 471,40 zł; Przyznana kwota dotacji 2 060 009,00 zł; Wkład własny 1 685 462,40 zł; Wysokość dofinansowania 55%. Kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowiec, Gmina Brzesko; Termin realizacji 05.2021-08.2022 r. Wartość zadania 9 464 773,45 zł; Przyznana kwota dotacji 5 205 625,00 zł; Wkład własny 4 259 148,45 zł; Wysokość dofinansowania 55%. Kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+920,00, na odcinku Ii w km od 1+130,00 do km 7+870,00, na odcinku III w km od 8+261,00 do km 8+641,00 w miejscowościach Mokrzyska, Bucze, Gmina Brzesko; Termin realziacji 01.06.2022 – 30.09.2023 r.; Wartość zadania 6 744 752,97 zł; Przyznana kwota dotacji 3 372 375,00 zł; Wkład własny 3 372 377,97 zł; Wysokość dofinansowania 50%. Nowe zadanie wieloletnie.

Zadania Gminne

Gmina Brzesko

Remont drogi gminnej 250555K (ul. Szczepanowska) w km od 0+000,00 do km 0+952,48 w miejscowości Brzesko, Termin realizacji 01.02.2022 – 30.06.2023 r.; Wartość zadania 1 047 512,41 zł Przyznana kwota dotacji 680 883,00 zł; Wkład własny 366 629,41 zł; Wysokość dofinansowania 65%. Nowe zadanie wieloletnie.

Remont drogi gminnej 250691K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 w miejscowości Bucze; Termin realizacji 7.2021-10.2022 r.; Wartość zadania 831 598,62 zł; Przyznana kwota dotacji 457 378,00 zł; Wkład własny 374 220,62 zł; Wysokość dofinansowania 55%. Kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru.

Gmina Dębno

Przebudowa drogi gminnej 250275K (Dębno Hektary I) w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Dębno, Termin realizacji 1.04.2022-30.11.2022 r. Wartość zadania 3 853 984,58 zł; Przyznana kwota dotacji 2 697 789,001 zł; Wkład własny 156 195,58 zł; Wysokość dofinansowania 70%. Nowe zadanie jednoroczne.

Gmina Szczurowa

Remont drogi gminnej Strzelce Małe – Barczków nr 250526K w km od 1+000,00 do 1+890,00 w miejscowości Barczków; Termin realizacji zadania 1.06.2022 – 31.07.2022 r.; Wartość zadania 354 878,83 zł Przyznana kwota dotacji 283 903,00 zł;  Wkład własny 70 975,83 zł; Wysokość dofinansowania 80%. Nowe zadanie jednoroczne.

IB / muw.pl / gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button