ADV
Wiadomości
Trending

Miliony z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w Powiecie Brzeskim

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbyło się dzisiaj wyjątkowe spotkanie. Było ono okazją do przekazania symbolicznych czeków potwierdzających przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Ponad 8,7 mln zł trafiło dla samorządów z Powiatu Brzeskiego.

– W całym kraju samorządy się cieszą. Cieszą się, bo kolejne środki finansowe rząd przeznacza na wsparcie dróg samorządowych. Na drogi gminne i powiatowe. Niezależnie od tego, czy to jest województwo mazowieckie, czy podlaskie, czy zachodniopomorskie, czy dolnośląskie, czy podkarpackie, czy wreszcie Małopolska, wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, wszędzie tam, gdzie samorządy oczekują tego wsparcia. Podobnie jak w powiecie wielickim, podobnie jak w Wieliczce, gdzie jesteśmy dzisiaj, takie oczekiwanie przede wszystkim przekłada się na nadzieje mieszkańców, którzy często przez pokolenia nie są w stanie cieszyć się bezpieczną drogą gminną i powiatową – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego i proszowickiego odebrali je z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posłów Józefy Szczurek-Żelazko i Wiesława Krajewskiego oraz II wicewojewody małopolskiego Mateusza Małodzińskiego.

– Jest to wielki dzień nie tylko dla Wieliczki, ale też dla powiatów z okręgu 34, czyli proszowickiego, brzeskiego i bocheńskiego. Wiemy, jak od wielu lat Polska lokalna była zaniedbywana przez poprzednie rządy. Jak wyglądały drogi gminne, jak wyglądały drogi powiatowe (…). Dzięki decyzji polskiego rządu powstał program, który z roku na rok powoduje, że nasze drogi są coraz lepsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, umożliwiające sprawne dotarcie do tych ważnych miejsc, do których najczęściej podróżujemy – zaznaczyła poseł Józefa Szczurek- Żelazko.

Ponad 8,7 mln zł dla samorządów z powiatu brzeskiego

Łącznie ponad 8,7 mln zł trafiło do samorządów powiatu brzeskiego. Przebudowanych i wyremontowanych zostanie ponad 7,6 km dróg.

Powiat brzeski zrealizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska, gmina Dębno”. Na ten cel otrzymał z RFRD 4 496 442 zł.

Ponadto w powiecie brzeskim zadania zrealizują:

• gmina Brzesko – zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1 +690,00 w miejscowości Mokrzyska” – dofinansowanie w wysokości 460 239 zł;

• gmina Szczurowa – zadanie pn. „Remont drogi gminnej Szczurowa – Brzezinki – Wola Przemykowska nr 250531K w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa” – dofinansowanie w wysokości 144 801,69 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków” – dofinansowanie w wysokości 192 926,59 zł;

• gmina Dębno – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 250892K w km od 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska” – dofinansowanie w wysokości 3 409 884,45 zł.

– Ponad 26,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafia do samorządów z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego i proszowickiego. Środki te pozwolą zrealizować łącznie 14 zadań na drogach gminnych i powiatowych. Widać, jak duże są potrzeby w tym zakresie. Dzięki przyznanym dofinansowaniom samorządy mogą sukcesywnie planować i realizować kolejne remonty, przebudowy i rozbudowy na traktach, które są strategiczne w codziennym funkcjonowaniu lokalnych społeczności – powiedział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

MUW

Podobne artykuły

Back to top button