Religia
Trending

Mokrzyska / Zmiany na stanowisku proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa / 17 grudnia 2020 r.

17 grudnia 2020 r. biskup tarnowski Andrzej Jeż mianował nowych proboszczów w parafiach: Mokrzyska oraz Olesno.

Proboszczem parafii pw. św. Katarzyny PM w Oleśnie mianowany został ks. Jan Panek – dotychczasowy proboszcz w Mokrzyskach. Z kolei proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach – ks. Stanisław Tokarski dotychczasowego dyrektora administracji Kurii Diecezjalnej.

Zmiany na stanowiskach proboszczów były spowodowane śmiercią ks. Jana Rybaka który od 2001 r. pełnił funkcję proboszcza w Parafii św. Katarzyny w Oleśnie.

Ks. STANISŁAW TOKARSKI – urodził się 17 kwietnia 1974 roku w Brzesku, jako syn Mariana i Rozalii z domu Zięć. Absolwent Technikum, studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym w Tarnowie, kapłan diecezji tarnowskiej od 2001 roku. Po święceniach kapłańskich posługiwał duszpastersko na zastępstwie w parafii Złota i Tarnopol (Ukraina). Od 27 sierpnia 2001 roku podjął obowiązki wikariusza i katechety w parafii Niedomice. W roku 2002 objął stanowisko wychowawcy młodzieży w Zespole Szkół w Niedomicach. W 2004 roku podjął obowiązki wikariusza w parafii św. Jakuba w Brzesku. Równocześnie podjął obowiązki katechety w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Prefekta Szkoły Katolickiej w Brzesku. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z archiwistyki kościelnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Prefekt ZSP nr 2 w Brzesku (2006-2009), Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie (2009-2015), Członek Diecezjalnej Komisji Kanonizacyjnej. Od lutego 2015 roku pełni posługę pomocy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. W 2006 roku otrzymał nagrodę „Ambasadora” Gminy Iwkowa za działalność na rzecz promocji Gminy a w roku 2013 nagrodę Burmistrza Miasta Żabna za działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor publikacji: Dzieje parafii Wojakowa 1335-1772, Znani i Nieznani z parafii Wojakowa – Słownik Biograficzny T. I, Dzieje parafii Wojakowa 1772 – 1939, I i II wojna światowa na terenie Gminy Iwkowa, Oświata i szkolnictwo na terenie Gminy Iwkowa w latach 1513 – 2008, Szkolnictwo w Niedomicach w latach 1912 – 2012, współautor publikacji: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie – Historia i Zasób. Interesuje się historią regionalną, archiwistyką i genealogią.

Treść komunikatu Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

W dniu dzisiejszym Biskup Tarnowski mianował:

1/ proboszczem parafii pw. św. Katarzyny PM w Oleśnie ks. Jana Panka – dotychczasowego proboszcza w Mokrzyskach;

2/ proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach ks. Stanisława Tokarskiego – dyrektora Administracji Kurii Diecezjalnej.

Tarnów, 17.12.2020 r.

Z wyrazami szacunku

Ks. Robert Kantor – kanclerz kurii

foto: ARCHIWUM TGN

IB / TGN / mbsz.diecezja.tarnow.pl

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast