ADV
Wiadomości

Piaski-Drużków / Most zamiast promu? #WspółpracaSamorządów

W minioną środę z inicjatywy starosty brzeskiego Andrzeja Potępy odbyło się spotkanie czterech samorządów. Tematem rozmów była koncepcja budowy nowego mostu na miejscu przeprawy promowej w miejscowości Piaski-Drużków. Jako że prom łączy ze sobą dwa powiaty – brzeski i tarnowski – oraz gminy Czchów i Zakliczyn, na zaproszenie starosty brzeskiego odpowiedziały wszystkie zainteresowane strony. W spotkaniu udział wzięli: wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak oraz burmistrz Czchowa Marek Chudoba. Wstępną koncepcję nowego mostu oraz szczegóły związane z koniecznymi inwestycjami drogowymi przedstawił Grzegorz Wołczyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku.

blank

Źródło: https://fotopolska.eu/Piaski-Druzkow/b354224,Most_wojenny.html
blank
Źródło: https://fotopolska.eu/Piaski-Druzkow/b354224,Most_wojenny.html
blank
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku (widok od strony miejscowości Czchów)
blank
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku (widok od strony miejscowości Czchów)

Przeprawa promowa w Piaskach-Drużkowie funkcjonowała już w XVIII wieku. W okresie I wojny światowej armia austro-węgierska tymczasowo zastąpiła prom drewnianym mostem, wybudowanym na potrzeby przerzucania wojsk w ramach działań wojennych. Do 1999 r. promem zarządzała GDDKiA w Krakowie. Przy okazji wprowadzenia reformy administracyjnej zdecydowano o uporządkowaniu spraw własnościowych dróg publicznych, dostosowując ich kategorie do aktualnego podziału terytorialnego. W efekcie od 1999 r. nadzór nad funkcjonowaniem przeprawy promowej przekazano samorządowi Powiatu Brzeskiego.

Korzyści związane z zaproponowaną koncepcją nowego mostu na rzece Dunajec między Czchowem a miejscowością Piaski-Drużków to przede wszystkim rozwój sieci komunikacyjnej, podniesienie jej jakości i usprawnienie podróżowania na trasie Czchów – Zakliczyn, a także oczywiście znaczne oszczędności – nie tylko te ekonomiczne. Most zapewni trwałe połączenie miejscowości w obrębie gminy oraz umożliwi mieszkańcom południowej części powiatu tarnowskiego bezpośrednią komunikację z drogą krajową nr 75 i regionem nowosądeckim.

Powiat Brzeski nadzoruje funkcjonowanie dokładnie dwóch przepraw promowych – w Piaskach-Drużkowie i w Wytrzyszczce. Ich utrzymanie generuje wydatek sięgający średnio 650 tys. złotych na rok – z czego około 300 tys. złotych to środki, jakie Powiat przeznacza m.in. na konieczne naprawy, przeglądy, wymianę sprzętu, konserwację i ubezpieczenie promu w Piaskach Drużkowie. W sumie przez okres ostatnich 23 lat zadanie Powiatu związane z utrzymaniem przepraw promowych wygenerowało kwotę sięgającą 15 mln złotych. Nowy most, choć oczywiście w fazie budowy dość kosztowny, w dłuższej perspektywie przyniesie spore oszczędności dla samorządu.

Co więcej, specyfika użytkowania przepraw promowych posiada wiele ograniczeń, nie tylko tonażowych, ale także czasowych. Przykładowo prom w Piaskach-Drużkowie kursuje codziennie od 6:00 rano do godziny 22:00 i jednorazowo może przetransportować 2 pojazdy osobowe oraz 12 pasażerów. Ponadto na jego funkcjonalność i dostępność ma duży wpływ pogoda oraz poziom wody. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych kursy zostają zawieszone, co automatycznie zakłóca płynność komunikacyjną.

Koncepcja nowego mostu na rzece Dunajec zaproponowana przez Powiat Brzeski to także efekt wnikliwej analizy połączeń komunikacyjnych dla samochodów osobowych i ciężarowych podróżujących na obszarze miejscowości Zakliczyn, Filipowice, Piaski-Drużków i Czchów. Kierowca rezygnujący z przeprawy promowej zwykle wybiera trasę prowadzącą przez zaporę na Jeziorze Czchowskim. Musi jednak pamiętać o dodatkowych 5 kilometrach do nadrobienia oraz obowiązującym tam ograniczeniu tonażowym do 2,5 t. Jednak tej drogi z oczywistych przyczyn nie wybierze kierowca samochodu ciężarowego, który jest zmuszony dołożyć kolejne 20-25 kilometrów, kierując się na drogę wojewódzką 980, krajową nr 75 i dalej drogę powiatową 1410 K Iwkowa – Czchów – Zdonia.

Zaprezentowany podczas spotkania wstępny projekt mostu zakłada budowę minimum 80-metrowej konstrukcji łukowej, na której posadowiona zostanie jezdnia z chodnikiem. Dodatkowo inwestycja wymaga rozbudowy dojazdowej drogi powiatowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz innych robót towarzyszących. Koszt szacunkowy tak złożonej i wieloetapowej inwestycji może sięgnąć 70 mln złotych. Oczywiście ostateczną wartość całego zadania można podać wyłącznie po przeprowadzonym przetargu.

blank
Rys. Poglądowy projekt mostu

Inicjatywa Powiatu Brzeskiego spotkała się z aprobatą. Spotkanie przedstawicieli czterech zainteresowanych samorządów w Starostwie Powiatowym w Brzesku potwierdziło zgodne podejście co do zasadności całej idei tak dużego wyzwania inwestycyjnego. To efekt dobrej współpracy i pozytywny sygnał do podejmowania dalszych starań w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Powiat Brzeski już teraz planuje podjąć pierwsze kroki w kierunku pozyskania dodatkowych środków. Do najbliższego naboru w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Powiat Brzeski przygotował m.in. wniosek dotyczący budowy mostu na rzece Dunajec na drodze powiatowej 1410 K Iwkowa – Czchów – Zdonia.

powiatbrzeski.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button