ADV
Wiadomości

Nabory wniosków o przyznanie dofinansowania / 31 stycznia – 17 lutego w „Kwartecie”

blankOd 31 stycznia do 17 lutego Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy z programu LEADER. Z refundacji na realizację swoich projektów mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz placówki planujące rozbudowę lub modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. To już jedne z ostatnich okazji, by w bieżącym okresie programowania skorzystać z pomocy środków unijnych, rozdzielanych za pośrednictwem „Kwartetu”, który obejmuje swym działaniem mieszkańców czterech gmin: Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów…     

 85 tys. zł na miejsce pracy

– By otrzymać pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej należy utworzyć co najmniej jedno nowe miejsce pracy i utrzymać go przez okres trzech lat od momentu otrzymania dofinansowania – informują pracownicy Biura LGD. – Warto też wiedzieć, że pomoc  uzyskuje się w formie refundacji wynoszącej do 50 procent wartości projektu, a kryteria przyznania pomocy w „Kwartecie” określają wysokość dofinansowania na jedno miejsce pracy, które wynosi 85 tysięcy złotych. Do rozdysponowania jest tym razem ponad 1,6 miliona złotych, a maksymalna wysokość pomocy została ustalona na poziomie nieco ponad 136 tysięcy złotych. Można więc zakładać, że jeśli złożone wnioski będą poprawnie przygotowane i złożone w naszej siedzibie w Warysiu w terminie, to pomoc uzyska co najmniej 12 przedsiębiorców…

 Przede wszystkim dobrze przygotowany wniosek

Dobrze przygotowane wnioski o przyznanie pomocy gwarantują, że przejdą one pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie zostaną dobrze ocenione według lokalnych kryteriów wyboru. Punkty otrzymuje się m.in. za wyższy od minimalnego wkład własny w realizację projektu, innowacyjność, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku, a także rozwijanie działalności gospodarczej w zawodach określonych przez Stowarzyszenie jako deficytowe. Na liście tej znajdują się następujące profesje: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta. W wyniku przeprowadzonej przez Radę Stowarzyszenia oceny ustala się listę rankingową złożonych wniosków.

Następnym etapem weryfikacji jest sprawdzenie wniosku pod kątem merytorycznym, którego dokonują pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

– Niestety, procedury te mogą trwać nawet pół roku od momentu złożenia wniosku – przestrzegają pracownicy „Kwartetu”. – To istotne, bo dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do realizacji projektu. Warto jednak wykazać się cierpliwością i determinacją, bo w następnych okresach programowania najprawdopodobniej w tak korzystnej formie nie będzie możliwe uzyskanie pomocy finansowej ze środków unijnych dodają i deklarują pomoc, udzielając indywidualnego doradztwa w przygotowywaniu wniosków.

Poprawić infrastrukturę

W tym samym terminie, czyli w dniach od 31 stycznia do 17 lutego, „Kwartet” – w związku z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych środków – ogłosił nabór wniosków dedykowany głównie samorządom gminnym oraz stowarzyszeniom z zakresu dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Limit dostępnych środków wynosi nieco ponad 206 tysięcy złotych, a maksymalna pomoc na realizację jednego wskaźnika nie może przekroczyć 51 597 złotych. W przypadku tego naboru wysokość pomocy jest zróżnicowana i w zależności od statusu wnioskodawcy wynosi maksymalnie: dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%; organizacji pozarządowych – 80%;  podmiotów wykonujacych działalność gospodarczą oraz innych – 70%.

Rada ocenia wnioski pod kątem m.in. wysokości wkładu własnego w realizowaną operację, innowacyjności czy realizacji projektu w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysiecy osób. Ponadto punkty można otrzymać również za posiadane doświadczenie w realizacji projektów z udziałem funduszy unijnych, a także włączenie się do administrowanego przez Stowarzyszenie systemu EDU-INFO.

Ostatnie granty

Jeśli zaplanowane do rozdysponowania środki na pomoc dla przedsiębiorców oraz na projekty związane z poprawą infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej zostaną w najbliższych naborach wyczerpane, w bieżącym okresie programowania „Kwartet” nie będzie już ogłaszał kolejnych konkursów. Na sfinansowanie realizacji mniejszych zadań, tzw. grantów, mogą natomiast liczyć ci wszyscy, którzy planują doposażyć podmioty, działające w sferze kultury oraz organizujący wydarzenia promujące obszar Przedgórza. Ponadto zaplanowana jest realizacja projektu grantowego, polegającego na rozbudowie systemu EDU-INFO. Najprawdopodobniej ogłoszenie naborów w tych zakresach i wybór grantobiorców nastąpi jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku.

(pr)

 Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66

e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

blank

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja, opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

 

blank

Podobne artykuły

Back to top button