ADV
Wiadomości
Trending

Nagroda za znalezienie defektoskopu

Trwają poszukiwania defektoskopu, który był wykorzystywany na budowie S7 w Nowej Hucie w Krakowie.

Firma, do której należy urządzenie, wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 000 zł za jego znalezienie.

Nagroda należy się osobie, która znajdzie defektoskop lub przyczyni się do jego znalezienia.

Wszystkie informację dotyczące defektoskopu należy zgłaszać pod numery, które dotychczas podawaliśmy:
– numery alarmowe 112 i 997,
– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – tel. 987 lub 12 39 21 300,
– Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki – tel. 22 19 430.

Dodatkowo podajemy numer do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: tel. 47 83 52 908.

Przypomnijmy:

W nocy z 21 na 22 marca 2024 r. firma, prowadząca roboty na ulicy Kocmyrzowskiej, zgubiła aparat gammagraficzny (defektoskop), który zawiera wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia. – Nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym, znajdującym się w jego wnętrzu, może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki.

Defektoskop służy do wykrywania różnego rodzaju wad materiałów (m.in. budowlanych): pęknięć, odwarstwień oraz szczelin.

MUW

Podobne artykuły

Back to top button