ADV
EdukacjaPowiat BocheńskiWiadomości

Nauczycielki z Zespołu Szkół nr 2 w Bochni laureatkami w konkursie „Zawodowiec Roku 2022”

Nauczycielki kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Bochni zostały nagrodzone w konkursie „Zawodowiec Roku 2022”. Katarzyna Ćwiąkała – która uzyskała tytuł „Zawodowca Roku 2022” w dziedzinie geodezji oraz Renata Czarnota, która otrzymała wyróżnienie w dziedzinie reklamy.

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundację Systemu Rozwoju Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Ma on wyłonić najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli. Dokonkursu zgłoszono 537 nauczycieli kształcenia zawodowego w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa nominowała 118 uczestników w 52 dziedzinach.

Jak napisano na stronie konkursu: „Nauczyciele mają niepodważalny wpływ na życie i rozwój każdego z nas. Droga do wymarzonego zawodu często nie jest prosta, dlatego tak ważne jest podążanie nią w ślad za kompetentnym i pełnym pasji fachowcem. Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym nauczycielom kształcenia zawodowego. Należy się on przede wszystkim tym dydaktykom, którzy są wzorem nie tylko dla swoich uczniów, ale także dla innych pedagogów”.

Sylwetki laureatek

Katarzyna Ćwiąkała – „Zawodowiec Roku 2022” w dziedzinie geodezji jest nauczycielką przedmiotów zawodowych w zawodzie technik geodeta, a w ostatnich latach również w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 2 w Bochni.Katarzyna Ćwiąkałato absolwentkakierunku Geodezja i Kartografia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH oraz na kierunku Odnawialne Zasoby i Źródła Energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.

W szkole realizuje działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego, innowacje pedagogiczne, wykorzystuje technologie informacyjne i metody aktywizujące w obszarze kształcenia zawodowego. Pełni funkcję doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku dla nauczycieli kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie jako autor i recenzent materiałów egzaminacyjnych pisemnych i praktycznych. Recenzowała również projekt nowej (2019) podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik geodeta. Jest czynnym egzaminatorem części praktycznej egzaminu w zawodzie technik geodeta.

Od lat współpracuje z pracodawcami, szczególnie z firmami branży geodezyjnej, wyższymi uczelniami oraz Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. Wspiera rozwój zawodowy uczniów, przygotowując ich do konkursów i olimpiad w zakresie geodezji, organizując wizyty zawodoznawcze. Uczniowie przez nią przygotowywani osiągają wysokie wyniki na egzaminach zawodowych.

Renata Czarnota – wyróżnienie dla „Zawodowca Roku 2022” w dziedzinie reklamy – jest nauczycielką przedmiotów zawodowych w zawodzie technik reklamy, a także technik budownictwa w Zespole Szkół nr 2 w Bochni.

Renata Czarnota jest absolwentką Politechniki Krakowskiej nakierunku Inżynieria Środowiska. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresiereklamy i public relations na Wydziale Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiejoraz w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Angażujesię w promocję kształcenia zawodowego, szczególnie w zawodzie technik reklamy. Wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne, w tym innowacje pedagogiczne, wykorzystuje technologie informacyjne i metody aktywizujące wkształceniuw zawodzie technik reklamy.

Zrealizowała wraz z uczennicami kształcącymi się w zawodzie technik reklamy projekt społeczny „Toxic Media- rozjaśniamy ciemną stronę Internetu”. Uczennice biorące udział w realizacji przedsięwzięcia uzyskały tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z teorii”.

Współpracowała przy opracowywaniu wniosków do programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym do programu Erasmus +. Od lat nadzoruje realizację projektów edukacyjnych, w tym m.in. programów POWER, Erasmus+, „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2022.

Wspiera rozwój zainteresowań uczniów oraz promuje ich osiągnięcia, szczególnie plastyczne, a jej podopieczni zdobywają wysokie miejsca w konkursach. Przygotowywani przez Panią Renatę Czarnotę uczniowie klas o specjalności technik reklamy, osiągają znakomite wyniki egzaminów zawodowych. [sk]

blank

Podobne artykuły

Back to top button