ADV
Wiadomości
Trending

„Nie Biorę, Nie Ryzykuję” – zobacz spot

Problemy związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych znane są większości z nas. Wszyscy spotkaliśmy w swoim życiu osoby, które były pod wpływem alkoholu lub innej substancji albo słyszeliśmy o wypadkach samochodowych, utracie zdrowia, życia, przemocy, nieodpowiedzialności osób uzależnionych i cierpieniu ich bliskich.

Uzależnienie może dotknąć każdego z nas lub kogoś z naszej rodziny czy przyjaciół. Mitem jest przekonanie, iż uzależnionymi są tylko ludzie z marginesu społecznego, którym nie powiodło się w życiu bądź wszystko stracili. W rzeczywistości, człowiekiem uzależnionym może być każdy z nas, nasz ojciec, matka, mąż, żona, siostra, brat, przyjaciel, przyjaciółka, możemy razem studiować, pracować, mieć dzieci w tych samych przedszkolach lub szkołach.

Więcej informacji na stronie internetowej www.profilaktykawmalopolsce.pl <==

Niestety wraz z rozwojem cywilizacji nieustannie pojawiają się różnorodne, nowe substancje uzależniające, w tym coraz częściej zagrożeniem stają się także uzależnienia behawioralne (np. jedzenie, seks, zakupy, nałogowe korzystanie z najnowszych zdobyczy technologicznych lub hazard). Niepokojącym jest również fakt, że obniża się średnia wieku, w którym młody człowiek sięga po substancje psychoaktywne i to, że zjawisko związane z uzależnieniami generuje bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne.

Mając na uwadze rozpowszechnienie uzależnień od substancji psychoaktywnych i obserwując długofalowe niekorzystne skutki ich oddziaływania na społeczeństwo, Województwo Małopolskie podejmuje działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie powyższego zjawiska. Jednym z działań jest stworzenie i zapoznanie Państwa z zakładką „Przeciwdziałanie uzależnieniom”, na której znajdą Państwo informacje o bieżących wydarzeniach, podejmowanych działaniach na terenie województwa oraz informacje o wojewódzkich jednostkach działających na rzecz pomocy osobom uzależnionym.

Kampania społeczna „Nie daj się wciągnąć. Ta inwestycja się nie opłaca” realizowana jest przez Eksperta Wojewódzkiego do spraw ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego wraz z Departamentem Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026.

malopolskie.pl

Podobne artykuły

Back to top button