ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Niewybuch w Buczkowie

W niedzielę, na terenie leśnym w Buczkowie, w powiecie bocheńskim prowadzący tam prace ziemne 36-latek zauważył przedmiot przypominający niewybuch. Skierowany na miejsce funkcjonariusz grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdził, że jest to pocisk moździerzowy z okresu II wojny światowej.

W niedzielę (tj. 24 marca br.),  po godzinie 13 do Komendy Powiatowej Policji w Bochni wpłynęło zawiadomienie z Buczkowa. Według zgłoszenia, na terenie nadleśnictwa Bratucice około 30 centymetrów pod powierzchnią ziemi  natrafiono na przedmiot przypominający pocisk z okresu II wojny światowej. Niewybuch został odnaleziony przez 36-letniego mieszkańca powiatu oświęcimskiego podczas prowadzonych, zgłoszonych odpowiednim instytucjom prac ziemnych. Na miejsce został skierowany policyjny patrol wraz z funkcjonariuszem grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Bochni, który potwierdził, że jest to pocisk moździerzowy mający 30 centymetrów długości i 8 centymetrów średnicy pochodzący z okresu II wojny światowej. Oficer dyżurny informację o odnalezionym przedmiocie i konieczności jego usunięcia przekazał Jednostce Wojskowej w Krakowie. Do chwili przyjazdu patrolu saperów, miejsce odnalezienia pocisku zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Pamiętajmy, że niewłaściwe obchodzenie się z niewybuchem tj. dotykanie, rozkręcanie, przenoszenie w inne miejsce czy rzucanie jest realnym niebezpieczeństwem. Niezachowanie właściwych środków bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia. Nigdy nie pozbywajmy się takich przedmiotów we własnym zakresie. Jeśli mamy podejrzenie, że znaleziony przedmiot może być niewybuchem należy niezwłocznie w sposób wyraźny oznaczyć miejsce znalezienia przedmiotu, zabezpieczyć je przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku Policji.

policja.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button