ADV
blank
EdukacjaPowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Nominacje dyrektorskie i awanse zawodowe nauczycieli w powiecie

Starosta Bocheński Adam Korta wręczył akty mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W czasie uroczystości nominacje odebrali również dyrektorzy szkół, którzy od 1 września obejmą te stanowiska.

Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się Państwu wielkie wyrazy uznania, to Państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadowalającego wynagrodzenia — mówi Starosta Bocheński Adam Korta

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało dziesięciu nauczycieli:
Karina Banaszczak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Barbara Bulanda – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
Łukasz Konieczny – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
Aneta Kulas – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
Magdalena Olszewska-Morawska – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
Katarzyna Pajor – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
Monika Radna – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
Leszek Roman – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
Sławomir Zubel – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
Wojciech Zwierniak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Następnie Starosta pogratulował i wręczył nominacje dla dyrektorów pięciu  jednostek, w których były przeprowadzone postępowania konkursowe:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – Pani Dorocie Matlędze
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – Pani Edycie Mierzwińskiej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Pani Kindze Pałce
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Pani Joannie Stano-Kulas
Zespół Szkól Nr 1 w Bochni – Pani Sylwii Zajt

sp

blank

Podobne artykuły

Back to top button