ADV
Wiadomości
Trending

Nowa karetka dla SPZOZ w Brzesku już w szpitalu!

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. w SPZOZ w Brzesku odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnej karetki pogotowia ratunkowego.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku został sfinansowany ze środków dotacji celowej Powiatu Brzeskiego w wysokości 600 000,00 zł przy całkowitej cenie karetki w wysokości 741 120 zł. Znakomita część tej kwoty, bo 480 000,00 zł pochodziła z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Kolejne 120 000,00 zł to środki własne Powiatu Brzeskiego przekazane na ten cel.

– Ratownictwo medyczne jest jednym z filarów bezpieczeństwa, a nowy ambulans przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń, zwiększenia bezpieczeństwa w ratowaniu życia na bardzo wysokim specjalistycznym poziomie dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego.

Niezawodny i dostępny transport medyczny jest ważnym elementem kompleksowości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów, na których nam bardzo zależy. – podkreśliła Alicja Syty, Dyrektor SPZOZ w Brzesku.

Szpital brzeski obecnie dysponuje 9 karetkami i sukcesywnie odnawia tabor samochodowy, który służy do transportu międzyszpitalnego oraz jako zespoły ratownictwa medycznego.

W przekazaniu ambulansu udział wzięła Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na Sejm RP, która od lat jest ambasadorem spraw naszej lecznicy, zawsze i niestrudzenie wspiera Szpital w pozyskiwaniu niezbędnych środków finansowych i sprzętu, za co składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności. W dzisiejszej uroczystości brał udział także Bogusław Kania, Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, będący przedstawicielem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Szczególne podziękowania Dyrektor Alicja Syty skierowała do przybyłych przedstawicieli władz samorządowych: Andrzeja Potępy Starosty Brzeskiego, Macieja Podobińskiego Wicestarosty Brzeskiego oraz Kazimierza Brzyka Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego, którzy pozyskują środki finansowe, wspierają i niezmiennie dbają o rozwój Szpitala.

Przekazanie karetki stało się okazją do podziękowania zaproszonym Gościom za Ich zaangażowanie i wielką pomoc w działaniu. Dyrektor Alicja Syty w swoich podziękowaniach podkreśliła również ogromną rolę dobrej, rzeczowej współpracy władz centralnych, wojewódzkich oraz samorządowych, będącej gwarancją sukcesu, a bez której nie byłoby możliwe realizowanie wielu projektów i zakupów aparatury medycznej dla Szpitala i Pacjentów, korzystających ze świadczeń w naszej lecznicy.

– Wszystkim Przedstawicielom władz serdecznie dziękujemy za Ich obecność, za okazywane wsparcie, życzliwość i pomoc w rozwoju naszego Szpitala. Nowy ambulans sanitarny będzie w pełni wykorzystywany do ratowania życia i zdrowia pacjentów – podsumowała dyrektor brzeskiego szpitala.

blank

Podobne artykuły

Back to top button