ADV
Wiadomości
Trending

Nowa karetka i zakupy aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Brzesku

We wtorek 31 maja 2022 r. w Szpitalu Powiatowym w Brzesku miało miejsce uroczyste podpisanie dwóch umów przekazania środków finansowych na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Z tej okazji Szpital odwiedzili Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

– Kolejne środki trafią do brzeskiego Szpitala. W ostatnich latach Szpital w Brzesku tych środków doświadcza dość dużo i dzięki temu pięknieje. Jest to też okazja, żeby podziękować wszystkim pracownikom Szpitala – bo ważny jest sprzęt, ważne są budynki, natomiast najważniejsi są ludzie.

Zaangażowanie pracowników w jakość udzielanych świadczeń jest zawsze wyjątkowe. Pan Wojewoda wyznaczał trudne zadania, ale były one dobrze wykonywane, dlatego też podjął decyzję o przekazaniu części środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Szpitala w Brzesku.

To będzie ważny wkład w przygotowanie do nowych wyzwań, który przyniesie życie. Gratuluję otrzymanych środków i mam nadzieję, że Szpital dalej będzie się tak rozwijał, by mieszkańcy powiatu byli zadowoleni – mówi poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

Pierwsza z umów dotyczyła przekazania funduszy na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Na podstawie tej umowy, zawartej z Wojewodą Małopolskim, szpital otrzyma kwotę 605 tysięcy złotych na zakup bodypletyzmografu z funkcją TLCO, wideobronchoskopu, 5 łóżek intensywnej terapii i kompresora medycznego.

– Przekazane przez Pana Wojewodę środki są bardzo istotnym wsparciem dla szpitala powiatowego jakim jest Szpital w Brzesku. Wpływają na dalszy rozwój infrastruktury szpitala i ciągłą poprawę warunków leczenia naszych Pacjentów.

Dlatego serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie oraz wszystkim zaangażowanym osobom za okazane wsparcie i przekazanie kwoty ponad 600 tysięcy złotych na zakup wskazanego wcześniej sprzętu – dodaje dyrektor SPZOZ w Brzesku Alicja Syty.

Dodajmy, że w marcu tego roku szpital otrzymał już jedno dofinansowanie w wysokości 595 tysięcy złotych. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na modernizację instalacji gazów medycznych.

Dzięki drugiej umowie, podpisanej w dniu dzisiejszym ze Starostą Brzeskim, do szpitala trafi nowoczesna karetka o wartości 600 tysięcy złotych.

80 procent tej kwoty pochodzi z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dla Powiatu Brzeskiego na zakup ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Brzesku. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 120 tysięcy złotych Powiat Brzeski pokrył ze środków własnych. W ten sposób jeszcze w tym roku do naszych pacjentów trafi nowy ambulans.

Obecnie SPZOZ w Brzesku, w którego skład wchodzą: Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera, Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz Zespół Diagnostyki Medycznej, dysponuje 9 ambulansami. Inwestycja obejmuje zakup ambulansu typu C – czyli karetki reanimacyjnej używanej w stanach zagrożenia życia – wraz z wyposażeniem. Zakup zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie podkreślali ogromną rolę wzajemnej współpracy na różnych szczeblach władz lokalnych, samorządowych i rządowych. Efekt tej współpracy widać między innymi w pozyskiwanych środkach finansowych.

– Staramy się zapewnić mieszkańcom naszego powiatu opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Dlatego korzystamy z każdej możliwości pozyskania dofinansowania i zakupu nowoczesnego sprzętu oraz aparatury medycznej, która daje możliwości skutecznej diagnostyki i leczenia. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt przekazania przez Pana Wojewodę środków na kolejny nowoczesny sprzęt medyczny, a także na nowy ambulans.

Szybkie dotarcie do pacjenta i skuteczne udzielenie pomocy przy użyciu dostępnego w karetce sprzętu jest kluczowym elementem ratowania życia w nagłych przypadkach – dodaje starosta brzeski Andrzej Potępa.

Poseł Józefa Szczurek Żelazko oraz Wojewoda Łukasz Kmita złożyli na ręce Dyrektor Alicji Syty podziękowania dla Pracowników szpitala za ich codzienny wysiłek wkładany w opiekę nad pacjentami. Starosta Andrzej Potępa dodatkowo potwierdził ogromną wolę dalszej współpracy na rzecz mieszkańców i pacjentów oraz rozwoju szpitala powiatowego w Brzesku.

Dyrektor Syty podziękowała wszystkim przybyłym przedstawicielom władz za dotychczasowe działania i przekazane środki finansowe. Szczególne podziękowania popłynęły do Pani Poseł Józefy Szczurek -Żelazko, która nieustannie wspiera Szpital i aktywnie przyczynia się do pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych przez nasz Szpital inwestycji. Jednocześnie Dyrektor wyraziła nadzieję na dalszą współpracę zarówno z Wojewodą Łukaszem Kmitą, jak i z Starostą Andrzejem Potępą w realizacji kolejnych inwestycji planowanych w SPZOZ w Brzesku.

foto: MUW

SPZOZ Brzesko / MUW

Galeria zdjęć

blank

Podobne artykuły

Back to top button