ADV
Wiadomości
Trending

Nowe inwestycje w szpitalu powiatowym w Brzesku / zdjęcia

W ostatnich tygodniach w Szpitalu Powiatowym w Brzesku oddano do użytku szereg nowych inwestycji mających na celu poprawę warunków funkcjonowania szpitala. W trakcie prac zmodernizowano zaplecze izolacyjno-zakaźne przy SOR, stworzono nową pracownię tomografii komputerowej z nowym aparatem, zamontowano agregat prądotwórczy, który pozwoli na pracę szpitala przy braku prądu nawet przez 6 godzin. Zainstalowano również nowy zbiornik tlenu o poj. 9 metrów sześciennych wraz z instalacją gazów medycznych. Ich realizacja pochłonęła w sumie około 5,5 mln.

W środę 30 czerwca 2021 roku o godz. 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie czterech inwestycji. Działania te zrealizowano przy udziale środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych (współfinansowano je ze środków z budżetu państwa, Wojewody Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku).

Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej prezentacją multimedialną i przywitaniem zaproszonych gości. Następnie odbyła się prezentacja i poświęcenie nowo oddanych inwestycji w tym: obszaru izolacyjno-zakaźnego przy SOR, pracowni tomografu komputerowego (nowa pracownia i nowy tomograf komputerowy), agregatu prądotwórczego oraz zbiornika tlenu i instalacji gazów medycznych.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. poseł Józefa Szczurek-Żelazko, członek Zarządu Województwa Małopolskiego  Marta Malec-Lech, Wiecewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

– Dobra współpraca przynosi efekty – podkreślała podczas spotkania poseł na Sejm RP Józefa Szczurek Żelazko.

Zakres zrealizowanych prac inwestycyjnych w brzeskim Szpitalu Powiatowym

1. Obszar izolacyjno – zakaźny przy SOR:
Realizacja projektu: Przebudowa istniejących pomieszczeń dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem choroby zakaźnej w SOR – wartość projektu 1,3 mln zł. Szpital otrzymał finansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane ze Starostwa Powiatowego w Brzesku w wysokości 1 mln zł Pozostała kwota stanowi wkład własny szpitala do projektu.
Obszar zlokalizowany został przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, posiada oddzielne, niezależne wejście bezpośrednio z zewnątrz, bez konieczności przechodzenie przez triage w SOR. Obszar ma służyć do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej. Na potrzeby obszaru zakaźno-izolacyjnego przekształcono wielkości 145 m2, obejmujący:
 dwie sale izolacyjno- obserwacyjne
 dwie łazienki pacjentów
 pomieszczenie oczekiwania i obserwacji
 gabinet lekarski
 łazienkę dla personelu
 śluzy, szatnie, brudownik

2. Pracownia Tomografii Komputerowej wraz z nowym tomografem
Wartość projektu wynosiła 3,2 mln zł, a finansowana była ze środków otrzymanych w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego 2” w wysokości 1 589 637 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln zł. Szpital z własnych środków dołożył do realizacji tego projektu 600 tys. Zł. Zakupiony został nowoczesny tomograf komputerowy – wysokiej klasy sprzęt medyczny, który pozwala na lepszej jakości badania oraz dużo dokładniejszy obraz. Jest to urządzenie 80-cio rzędowe – wcześniejszy tomograf używany w szpitalu był urządzeniem 16-to rzędowym. Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji (IA) można uzyskać najlepszej jakości obraz przy użyciu minimalnej dawki promieniowania, dostosowanej do pacjenta. Ponadto TK posiada wysokiej klasy oprogramowanie, m.in., do badań kardiologicznych, wirtualnej: kolonografii, bronchoskopii, endoskopii naczyń czy angiografii TK.
Dodatkowo szpital wykonał prace adaptacyjne pomieszczeń nowej pracowni TK warte 420 tys. zł. SPZOZ z własnych środków pokrył 50 % tej kwoty. Pozostałe środki pochodziły również z „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego 2” .

3. Wykonanie dodatkowego zbiornika tlenu wraz z rozbudową instalacji gazów medycznych
Kolejną oddawaną inwestycją jest rozbudowana sieć gazów medycznych oraz dodatkowy zbiornik tlenowy, stanowiący dodatkowe zabezpieczeni dla szpitala w tlen. Tutaj również szpital otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych:
„Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2” w wysokości 128 410 zł, oraz w ramach umowy „dotacja na rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej covid-19 realizowanej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w wysokości 112 824, 86 zł.

 Zbiornik tlenu o pojemność 9 m3 tlenu (stary zbiornik 6 m3), który wydłużył zabezpieczenia w tlen dla szpitala bez dostaw z zewnątrz do 15-17 dni. Ukończenie instalacji przed III falą pandemii pozwoliło bezpiecznie hospitalizować pacjentów z covid-19,
 Nowe punkty przyłączenia tlenu: ciepła sień (SOR z ZRM) – 10 szt., V piętro Oddział Chirurgii – 10 szt, IV Oddział Urologii – 10 szt.
 Instalacje tlenowo-powietrzno-próżniowe:
 skrzynki SZIAN
 tablica redukcyjna
 dwie baterie butlowe wraz z łącznikami butlowymi

4. Nowy agregat prądotwórczy.
Ostatnim oddanym sprzętem jest w pełni zautomatyzowany agregat prądotwórczy o mocy 30 KW. Ma on zapewnić podtrzymanie działalności szpitala przy awarii zasilania z sieci do 6 godzin. W ostatnim czasie miała miejsce awaria zasilania w Brzesku (w dniu 23.06.2021), która spowodowała godzinny brak zasilania z sieci energetycznej. Wszystkie systemy zasilania zainstalowane w szpitalu zadziałały prawidłowo, stanowiąc poprawne zabezpieczenie dla ciągłości działania szpitala oraz dla bezpieczeństwa pacjentów.
Wartość nowego agregatu wynosiła 182 tys zł i została w całości pokryta z środków Małopolskiej Tarczy  Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2.

foto: SPZOZ Brzesko / Maciej Mazur

SPZOZ Brzesko

Nowe inwestycje – zdjęcia

blank

Podobne artykuły

Back to top button