ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Nowoczesna ekopracownia w szkole w Porąbce Uszewskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej doczekała się nowoczesnej ekopracowni, która sfinansowana została z funduszy pozyskanych z ogólnopolskiego programu „Ekopracownia – zielone  serce szkoły” oraz wkładu własnego Gminy Dębno. 

10 listopada o godzinie 17.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej odbędzie się uroczystość oddania do użytku nowoczesnej ekopracowni.  Dobiegły końca prace remontowe, zakupiony został wysokiej jakości sprzęt multimedialny, meble oraz pomoce dydaktyczne, które pozwoliły stworzyć w szkole w Porąbce nowoczesną pracownię stanowiącą przestrzeń do nauki i rozwijnia zainteresowań przyrodniczych uczniów.

 W związku z planowaną uroczystością społeczność szkoły podjęła szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym. Zagospodarowana została m.in. przestrzeń wokół szkoły – na otaczającej placówkę skarpie posadzono rośliny ozdobne. Uczniów i rodziców zaangażowano do udziału w konkursach tematycznych. Nawiązano współpracę z ludźmi, którzy podejmują różne działania mające na celu troskę o klimat oraz środowisko. Planowana uroczystość będzie podsumowaniem podjętych przedsięwzięć.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych, oraz zwiększenie ekologicznej świadomości młodego pokolenia. Uzyskana przez szkołę w Porąbce Uszewskiej dotacja  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wkładem własnym Gminy Dębno wyniosła 57 250,00 złotych.

PLAKAT

IB

Podobne artykuły

Back to top button