ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Nowy blask figur przy kaplicy pw. Matki Bożej Loretańskiej

Zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurach św. Piotra i św. Pawła przy kaplicy pw. Matki Bożej Loretańskiej w Wojniczu.

Figury z piaskowca były w bardzo złym stanie. Piaskowiec był mocno zabrudzony, a elementy metalowe zardzewiałe. Na figurach wystąpiły ubytki, zagrzybienia i pleśnie. Inwestycja była konieczna ze względu na szybko postępującą degradację figur.

Całość wykonanych prac konserwatorskich figur wyniosła 28 848,00 zł, z czego 12 205,00 zł stanowi pozyskane dofinansowanie z województwa małopolskiego z programu „Kapliczki Małopolskie”, którego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski.

W ramach prac konserwatorskich m.in. wykonano: klejenie i przytwierdzenie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych, uzupełnienie ubytków w figurach i postumentach, wzmocnienie powierzchniowe kamienia czy impregnację grzybobójczą.

ug

blank

Podobne artykuły

Back to top button