ADV
blank
Wiadomości

Nowy ciąg pieszy w Borzęcinie / zdjęcia

Nowy odcinek chodnika od Urzędu Gminy w kierunku powstającego na skrzyżowaniu dróg powiatowych ronda wybudowano w miejscowości Borzęcin. Ciąg pieszy, który uzupełnia infrastrukturę komunikacyjną w centrum wsi zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. To kolejna inwestycja zrealizowana z myślą o bezpieczeństwie pieszych w gminie Borzęcin.

– We współpracy z Zarządem Powiatu realizujemy kilka projektów, które w najbliższych latach wejdą w fazę realizacji. Mowa o przygotowanej już dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji budowy chodnika w Bielczy – odcinek od skrzyżowania w kierunku cmentarza, w Przyborowie – odcinek w kierunku Szczepanowa oraz w Łękach i w Warysiu przez wieś. W fazie projektowania jest budowa chodnika w kierunku Borzęcina Dolnego. Trwają też rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące realizacji, przy wykorzystaniu możliwości aplikowania do funduszy rządowych, niezbędnych inwestycji na drogach administrowanych przez ZDW. Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 768 w Przyborowie została wykonana i zadanie jest przygotowane do realizacji. Niezbędne jest również podjęcie działań w zakresie wykonania projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym w kierunku Wał Rudy – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W ramach zakończonej inwestycji budowy chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1421 K Zaborów – Wola Dębińska zrealizowanej w miejscowości Borzęcin wykonano kanalizację deszczową z rur PP Ø300, studzienki ściekowe z wpustem żeliwnym krawężnikowo – jezdniowym i osadnikiem Ø500, wymieniono przepust Ø600 pod drogą powiatową, wykonano nawierzchnie chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem na odcinku 215 metrów oraz ustawiono poręcze ochronne zabezpieczające ruch pieszych.

Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 225 tysięcy 653 złotych brutto. Gmina Borzęcin partycypowała w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji.

— [tell]

blank

Podobne artykuły

Back to top button