ADV
Powiat TarnowskiWiadomościWideo
Trending

Nowy most w Ostrowie k. Tarnowa otwarty dla ruchu / 29 grudnia 2023 r. / zdjęcia i video

W piątek 29 grudnia 2023 r. o godzinie 15 oddany został do użytku łącznik autostradowy i most nad Dunajcem w Ostrowie. Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich zdemontowali bariery blokujące przejazd i pierwsze pojazdy bez wielkiej pompy skorzystały z długo oczekiwanego obiektu.

Pierwsze informacje mówiły, że otwarcie będzie miało miejsce o godzinie 9 rano. Jednak ostatecznie ze względu na drobne prace porządkowe oraz oczekiwanie na ostateczne zamknięcie spraw proceduralnych otwarcie przeprawy przeciągnęło się do godzin popołudniowych.

 To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie tarnowskim od momentu otwarcia autostrady A-4 w listopadzie 2012 r. Od tego momentu minęło ponad 11 lat…

W ramach inwestycji wykonano m.in. most o długości ok. 815 m, rondo jednopasmowe i skrzyżowanie wraz z drogami dojazdowymi, ciąg pieszo-rowerowy na całej długości zakresu wraz z oświetleniem i elementy ochrony środowiska (nawierzchnia redukująca hałas i ekrany akustyczne w terenach zabudowy, przejścia dla migracji małych zwierząt, zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji deszczowej, wstępne oczyszczenie wód odprowadzanych z drogi, budowa szczelnych barier na krawędziach mostu na Dunajcu). Nowa przeprawa nad Dunajcem jest nie tylko najdłuższym mostem w Małopolsce, ale znajduje się także wśród 10 najdłuższych mostów w Polsce. 

Oficjalne otwarcie z udziałem oficjeli ma nastąpić w terminie późniejszym – dopiero na początku stycznia 2024 r.

Wartość inwestycji to 167 mln zł, z czego ponad 144 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Część środków pochodziła z dotacji celowej udzielonej przez: miasto Tarnów – 6 mln zł, powiat tarnowski – 1 mln zł i gminę Wierzchosławice – 100 tys zł.

Most powstał w sąsiedztwie oddanej do użytku w czerwcu 2023 roku przeprawy mostowej w Ostrowie. Przeprawa łączy zachodnią część Tarnowa z węzłem autostradowym Tarnów-Mościce. Pozwala także ominąć wąskie drogi gminne  biegnące między domami w Ostrowie.

Dzięki nowo otwartej łącznicy zostanie odciążony ruch na autostradowym węźle wierzchosławickim oraz w centrum Tarnowa, gdzie dotychczas skupiał się ruch tranzytowy m.in. do zakładu Grupy Azoty.

Prace przy budowie łącznika autostradowego obejmowały:

  • budowę łącznicy o długości 2,6 km (w tym ok. 500 m na terenie m. Tarnów),
  • budowę mostu na rzece Dunajec o długości ok. 815 m,
  • budowę skrzyżowania z drogą powiatową,
  • budowę skrzyżowania z drogą gminną,
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości zakresu (łącznie z obiektem mostowym),
  • budowę oświetlenia całego zakresu łącznicy wraz z obiektem mostowym.

We wrześniu 2023 r. przeprowadzono statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe konstrukcji mostu przy udziale ciężarówek ważących łącznie 400 ton i specjalnych czujników.

VIDEO – Nowy most tuż przed otwarciem

W trakcie projektowania uwzględniono także potrzeby rowerzystów – na przeprawie znalazła się ścieżka rowerowa, dzięki której można przejechać jednośladem trasami EuroVelo z Tarnowa do Niepołomic i Woli Batorskiej.

Wykonawcą robót była spółka Metrostav Polska.

Ile i jakich materiałów użyto do budowy przeprawy w Ostrowie? Z jakich części składa się nowy obiekt? W jaki sposób został posadowiony? Nad czym, poza Dunajcem, jeszcze przebiega? Tego i więcej można dowiedzieć się, czytając zestawienie przygotowane przez portal inzynieria.com.

Najdłuższy most w Małopolsce – most w Ostrowie. Najważniejsze parametry
Długość całkowita: 815,6 m

Szerokość: zmienna, od 13,9 do 14,35 m

Na obiekcie: jezdnia o szerokości 8,3 m, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,8 m, pobocze techniczne o szerokości 1,8 m

Liczba przęseł: 12, zaprojektowanych jako układ trzech belek ciągłych

ROZPIĘTOŚCI PRZĘSEŁ

Obiekt M1: 350 m (5 x 51,5 m + 50 m + 42,5 m)

Obiekt M2: 385 m (100 m + 185 m + 100 m)

Obiekt M3: 78 m (30 m + 48 m)

Przęsło główne: 185 m, znajduje się bezpośrednio nad Dunajcem

Ustrój nośny obiektu M1: beton sprężony w postaci dwudźwigarowej belki o maksymalnej rozpiętości przęsła 51,5 m i wysokości konstrukcji 2,5 m

Ustrój nośny obiektu M2: jednokomorowa skrzynka o zmiennej wysokości od 8,5 m nad podporami do 3,5 m w środku rozpiętości

Ustrój nośny obiektu M3: beton sprężony w postaci dwudźwigarowej belki ciągłej dwuprzęsłowej o stałej wysokości 2,5 m i rozpiętościach 30 m i 48 m

Posadowienie obiektu: pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych długości od 14 m do 18 m

Liczba podpór: 13 (dwa skrajne przyczółki żelbetowe monolityczne oraz 11 filarów).

Do budowy najdłuższego mostu w Małopolsce zużyto łącznie:
7235 m – długość pali wbijanych

2836 ton – masa stali zbrojeniowej

495 ton – masa stali sprężającej

2541 m3 – ilość betonu wykorzystanego na fundamenty

2845 m3 – ilość betonu wykorzystanego na podpory

3525 m3 – ilość betonu wykorzystanego na ustrój nośny M1

5764 m3 – ilość betonu wykorzystanego na ustrój nośny M2

844 m3 – ilość betonu wykorzystanego na ustrój nośny M3

foto: ZDW w Krakowie

IB / inzynieria.com / malopolskie.pl

Galeria zdjęć – nowy most tuż przed otwarciem

Podobne artykuły

Back to top button