ADV
WiadomościWideo
Trending

Nowy most w Woli Dębińskiej / zdjęcia / video

Gmina Dębno od maja tego roku jest też w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona”. Na przebudowę zniszczonego mostu na potoku Niedźwiedź samorząd uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I dofinansowanie w wysokości 4 900 000 zł.

Most stanowił połączenie ze strefą przemysłową, budowanym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zakładem Usług Komunalnych, Urzędem Gminy Dębno, placówkami oświaty i z drogą powiatową. Wymagał jednak przebudowy ze względu na jego słaby stan techniczny. Dlatego inwestycja obejmuje rozbiórkę starego i budowę nowego mostu wraz z remontem przyległej do niego drogi. To część prac, które zostały lub zostaną wykonane podczas realizacji tej inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wykonane będą także przebudowa istniejącej sieci energetycznej, przełożenie sieci teletechnicznej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Stan techniczny mostu stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na chwilę obecną trwają prace wykończeniowe przy budowie nowego obiektu mostowego. Przedsięwzięcie służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Most jako inwestycja infrastrukturalna ogólnodostępna będzie służyć ogółowi społeczności poprzez ułatwienie komunikacji pomiędzy dwoma częściami miejscowości – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Łączna wartość inwestycji została oszacowana na 4 964 804,64 zł. Odbiór pierwszego etapu odbył się 4 listopada 2022 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na 30 kwietnia 2023 r.

Powiat brzeski oraz gminy z tego powiatu tylko w ramach rozstrzygnięcia I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Małopolski otrzymały łącznie prawie 59 mln złotych. Dzięki tym środkom zostanie lub zostało zrealizowanych 11 inwestycji.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button