ADV
Wiadomości
Trending

Strażacy z OSP Biesiadki oraz OSP Perła otrzymają nowe samochody ratownicze

Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody gaśnicze” do 28 jednostek OSP z terenu województwa trafią nowe samochody ratownicze z funkcją gaśniczą, a do czterech jednostek GOPR i TOPR-u – nowe samochody terenowe. Łączna wartość pojazdów to ok. 12 mln zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 8 mln zł.

Wśród jednostek OSP, które otrzymają nowe samochody ratownicze, znalazły się m.in. OSP Biesiadki (Gmina Gnojnik) oraz OSP Perła (Gmina Dębno).

Zarząd Województwa wybrał Partnerów do Projektu „Bezpieczna Małopolska — samochody ratownicze” na podstawie dwóch konkursów, skierowanych do jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz jednostek ratownictwa górskiego. Realizacja projektu obejmuje zakup nowych lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą (bez wyposażenia ratowniczo-gaśniczego) dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z obszaru województwa małopolskiego oraz zakup samochodów terenowych do ratownictwa górskiego (bez wyposażenia).

W pierwszym konkursie Komisja Konkursowa oceniła pozytywnie 52 zgłoszenia. Środki na zakup samochodów ratowniczych zostały przyznane dla 28 gmin. Pozostałe 24 gminy trafiły na listę rezerwową.

– Dzięki nowym pojazdom strażacy i ratownicy będą mogli reagować szybciej i skuteczniej. Zwiększy się także komfort ich pracy.

To wszystko ma ogromne znaczenie i przekłada się na gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia związanych nie tylko z wypadkami czy awariami, ale także katastrofami naturalnymi – klęskami żywiołowymi, w tym pożarami czy powodziami – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Szacowany koszt zakupu jednego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby jednostek OSP to ok. 350 tys. zł. Każdy pojazd będzie posiadał napęd 4×2, o masie całkowitej do 3 500 kg, ze zbiornikiem paliwa min 200 l., kabiną czterodrzwiową — jednomodułową, kontenerową, przystosowany do przewozu minimum 5 ratowników.

W konkursie skierowanym do GOPR oraz TOPR środki na zakup samochodów terenowych do ratownictwa górskiego otrzymały: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie ratunkowe, oraz trzy regionalne grupy GOPR: Beskidzka, Podhalańska i Jurajska.

Szacowany koszt zakupu jednego samochodu dla ratowników górskich wynosi 450 tys. zł.

Zakup wszystkich pojazdów będzie dofinansowany w 70 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 30 proc. będzie stanowił wkład własny Parterów.

– Zapewnienie bezpieczeństwa Małopolanom to kwestia fundamentalna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by wspierać tych, którzy bez względu na zagrożenie niosą pomoc innym, często z narażeniem własnego życia.

Zakup kilkudziesięciu nowoczesnych samochodów, które ułatwią pracę strażakom i ratownikom, to kolejne już działanie zaplanowane z myślą o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w Małopolsce.

Z uwagi na duże zainteresowanie gmin udziałem w tym projekcie, zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu środków z funduszy europejskich tak, by wsparcie mogło objąć również gminy znajdujące się na liście rezerwowej – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Malopolskie.pl / IB

Podobne artykuły

Back to top button