ADV
Wiadomości
Trending

Nowy radny Rady Gminy Borzęcin

Na XLV Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w dniu 29 września br. ślubowanie, w związku z wyborem na radnego, złożył Grzegorz Małek.

Złożenie ślubowania poprzedziło odczytanie przez zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Marię Wójcik obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Tarnowie o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin przeprowadzonych w dniu 10 września 2023 roku oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.

Wybory uzupełniające w okręgu nr 9 odbyły się w związku ze złożoną przez Rafała Zwolaka rezygnacją z pełnienia funkcji radnego i wygaśnięciem mandatu. Przeprowadzono je w okręgu wyborczym, w którym wybierano jednego radnego. W związku z tym, że w okręgu została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, Grzegorz Bogusław Małek z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Małka uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania.

Radny Małek ma ogromne doświadczenie w pracy społecznej. Od wielu lat pełni funkcję Prezesa Jednostki OSP Borzęcin Dolny oraz Komendanta Gminnego OSP. Zasiadał również w Radzie Parafialnej. W swojej pracy angażował się w wiele przedsięwzięć i inicjatyw zarówno w gminie, jak i swojej miejscowości. Jestem przekonany, że doskonale wywiąże się ze swojego mandatu – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W związku z wyborem, podjęto również uchwały w sprawie zmian w komisjach rady gminy Borzęcin. Nowy radny został powołany w skład Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej.

borzecin.pl

GOK Borzecin
GOK Borzecin
GOK Borzecin

Podobne artykuły

Back to top button