ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Nowy samochód dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach

Między innymi dzięki wsparciu Powiatu Bocheńskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski AMICUS HOMINIS przy Warsztat Terapii Zajęciowej w Proszówkach mogło zakupić nowy samochód o wartości ponad 400 tys zł, z którego będą korzystać ich wychowankowie.

Zakup nowego autobusu był możliwy dzięki dotacji PFRON, który na ten cel przeznaczył 290 tys. zł. Natomiast wkład własny w wysokości około 120tys. zł został zrealizowany dzięki dotacji samorządu powiatowego, wpłatom darczyńców oraz środkom własnym Stowarzyszenia.
W uroczystości wzięli udział: Starosta Bocheński – Adam Korta, Wicestarosta Bocheński – Ryszard Drożdżak, przedstawiciel PCPR – Dorota Stachowicz, właściciel firmy Astat – Piotr Waśniowski, właściciel firmy Artcor – Kinga Waśniowska, właściciel firmy FHU „ARKADIA” – Marcin Radzięta, właściciel kompleksu hotelowo – restauracyjnego Panorama – Krzysztof Kołodziejczyk, ks. Proboszcz Stanisław Kania oraz przedstawiciele Rady Rodziców- Krystyna Potocka, Józef i Helena Mikulscy, Marek Pilch. Wymienione wyżej osoby miał swój osobisty wkład w realizacje projektu.
sp

Podobne artykuły

Back to top button