ADV
Wiadomości
Trending

Łączyło ich jedno …

W ciągu ostatnich dwóch dni funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zatrzymali 3 obywateli Syrii, którzy chcieli nielegalnie dostać się do Polski. Zostali oni zatrzymani w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom, przy wykorzystaniu podrobionych oraz cudzych dokumentów tożsamości.

Obywateli Syrii oprócz tej samej narodowości łączył nielegalny sposób przekroczenia granicy. Cudzoziemcy przylecieli samolotami rejsowymi z Grecji. W trakcie legitymowania posłużyli się podrobionymi na wzór autentycznych lub cudzymi autentycznymi dokumentami tożsamości wydanymi m.in. w Polsce, Bułgarii i Rumunii.

Jeden z Syryjczyków posłużył się bułgarskim paszportem podrobionym w całości oraz posiadał przy sobie podrobiony na wzór oryginalnego polski dowód osobisty. Drugi cudzoziemiec użył podczas kontroli podrobionego na wzór autentycznego rumuńskiego dowodu osobistego. Trzeci mężczyzna przedstawił z kolei cudzy autentyczny bułgarski dokument tożsamości, który figurował w bazach jako przedmiot utracony przez posiadacza i podlegający zatrzymaniu.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach po przeprowadzeniu kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemców, zatrzymali podróżnych którymi byli mężczyźni w wieku 31, 33 i 62 lat.

Podrobione i przerobione dokumenty zostały zatrzymane jako dowody w sprawie.

Obywatelom Syrii przedstawiono zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu i podrobienia dokumentu oraz posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości. W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanych przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali odpowiedzialności.

Ponadto wobec każdego z zatrzymanych Syryjczyków Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

karpacki.strazgraniczna.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button