ADV
Wiadomości
Trending

O branży transportowej na konferencji w Tęgoborzu

Polski transport na tle Europy, wyzwania i najbliższe plany, ale również wpływ działalności ITD na regulację sektora transportu drogowego – o tym rozmawiano na konferencji branżowej w Tęgoborzu. W spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników uczestniczyli Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

„Transport 2023 – działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku transportowym” – pod takim hasłem w Tęgoborzu odbyła się konferencja organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja”.

Tworzycie Państwo wielką rodzinę transportu samochodowego, która zdołała w ostatnich kilkudziesięciu latach wybić się na pierwszoplanowych uczestników systemu międzynarodowego transportu drogowego w Europie. To efekt Państwa ciężkiej pracy przez ostatnie dekady – podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki Państwa staraniom, dzięki wysiłkom inwestycyjnym, dzięki zakupom taborowym, został maksymalnie podniesiony stan bezpieczeństwa, szczególnie jakości i stanu technicznego taboru samochodowego – dodał Andrzej Adamczyk.

W trakcie konferencji dziękowano przewoźnikom za realizację operacji transportowych i utrzymanie łańcucha dostaw w trudnych warunkach związanych z pandemią i wojną na Ukrainie. Mówiono nie tylko o silnej pozycji polskiego transportu w Europie, ale również o wyzwaniach i planach, które wpłyną na jego efektywność.

Krajobraz drogowy Polski zmienia się. Ułatwia to pracę polskim firmom transportowym. W ciągu najbliższych 2 lat zakończymy program autostradowy. Program dróg ekspresowych to kolejny, który z ogromną determinacją realizujemy. Mamy wolę, determinację, ale i środki finansowe, które kiedyś były głównym ogranicznikiem – są w naszej dyspozycji i będziemy chcieli tę przychylność inwestycyjną wykorzystać po to, aby Państwu ułatwić transport, aby usprawnić życie, abyście mogli Państwo bezpieczniej pracować, bardziej komfortowo i szybciej przez Polskę przejeżdżać – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

O bezpieczeństwo w transporcie i zapewnienie warunków dla jego zrównoważonego rozwoju, od 20 lat dba Inspekcja Transportu Drogowego, prowadząc zarówno kontrole, jak i utrzymując dialog z przewoźnikami w ramach Społecznej Rady Konsultacyjnej, funkcjonującej przy GITD.

Niedługo minie 20 lat od pierwszych kontroli drogowych prowadzonych przez ITD. W tym czasie poprawił się stan bezpieczeństwa na polskich drogach, a także w coraz większym stopniu przestrzegane są zasady uczciwej konkurencji. Działania prowadzone przez Inspekcję, mają pomóc polskim przewoźnikom. Chronimy polski rynek transportowy. Między innymi w tym celu, staramy się zachować równe proporcje, jeśli chodzi o kontrole zagranicznych i polskich przewoźników – po ok. 50 proc. – zaznaczył Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Szef ITD przedstawił przewoźnikom główne kierunki działań prowadzonych przez Inspekcję, obszary obejmowane cyklicznymi kontrolami z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz wyniki kontroli, w tym najczęstsze naruszenia stwierdzane w transporcie drogowym.

O działaniach wspierających polskich przewoźników poza granicami Polski, cyklicznej działalności informacyjnej ułatwiającej wykonywanie transportów międzynarodowych oraz organizowanych przez ITD dla zagranicznych służb kontrolnych warsztatach i szkoleniach mówiła p.o. zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Joanna Smolińska.

Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego odniosła się natomiast do kwestii dotyczącej wydawanych przez GITD dokumentów. Zwróciła uwagę, że liczba wpływających w tym roku wniosków, np. świadectw kierowcy, jest wyższa niż w poprzednich latach. Aby usprawnić proces wydawania dokumentów, omówiła również najczęściej popełniane przez przewoźników błędy, wskazując, jak wnioski powinny być prawidłowo składane.

Konferencji w Tęgoborzu towarzyszył jubileusz 20-lecia działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”.

www.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button