ADV
Wiadomości

Obchody jubileuszowe w brzeskim szpitalu. Konferencja naukowa z okazji 40-lecia Oddziału Urologii w SPZOZ w Brzesku

9 grudnia 2023 r. odbyła się kolejna jubileuszowa konferencja. Tym razem z okazji 40-lecia powstania Oddziału Urologii w brzeskim szpitalu.

Galeria zdjęć <==

Oddział Urologii został uruchomiony w listopadzie 1983 r. i był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie starania i wysiłek lekarza Zdzisława Curyły – pierwszego ordynatora, a właściwie ojca brzeskiej urologii…

Zdzisław Curyło urodził się 20.06.1933 roku w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu Szkoły podstawowej, Gimnazjum i Liceum w Dąbrowie Tarnowskiej, w roku 1952 rozpoczął studia medyczne w Krakowie. Studia ukończył w 1958 roku, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Staż podyplomowy i pracę rozpoczął 15 grudnia 1958 roku w Szpitalu Powiatowym w Krośnie, w oddziale chirurgicznym. W 1964 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, od lutego 1965 roku przeniósł się do pracy w Powiatowym Szpitalu w Brzesku. Głównym powodem przeniesienia się do Brzeska była chęć rozpoczęcia specjalizacji z urologii w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Krakowie. Jednak warunki pracy zmusiły doktora Zdzisława Curyło do czasowego odstąpienia od zamiaru rozpoczęcia specjalizacji z urologii. Wobec tego, kontynuował specjalizację z chirurgii ogólnej pod kierunkiem Kierownika III Kliniki Chirurgicznej w Krakowie Pana Profesora Mieczysława Politowskiego.
W dniu 23 marca 1971 roku zdał egzamin specjalizacyjny, uzyskując II stopień z chirurgii ogólnej. Pracując nadal w Szpitalu w Brzesku jako starszy asystent i zastępca ordynatora, w 1977 roku objął stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Pragnąc kontynuować swoje marzenia o pracy w dziedzinie urologii, rozpoczął specjalizację z urologii w Klinice Krakowskiej pod kierownictwem Pana Prof. Emila Michałowskiego oraz Pana doc. Wojciecha Modelskiego. Po odbyciu praktyki specjalizacyjnej przewidzianej w programie specjalizacyjnym oraz stażach w Klinice Urologicznej Śląskiej Akademii Medycznej oraz w Klinice Urologicznej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej uzyskał zgodę na przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego. Egzamin praktyczny zdał w Śląskiej Klinice Urologii kierowanej przez Pana prof. Jerzego Zielińskiego, zaś egzamin teoretyczny przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie pod przewodnictwem Pana prof. Wojeskiego i Konsultanta Krajowego do spraw Urologii Pana Prof. T. Krzeskiego. Po zdanym egzaminie specjalizacyjnym z urologii, powrócił do pracy w oddziale chirurgicznym w Brzesku z zamiarem zorganizowania w nowo budowanym budynku – oddziału urologicznego – tak bardzo potrzebnego na tym terenie. Brał czynny udział w pracach tworzącego się oddziału.

Po zorganizowaniu i wyposażeniu Oddziału Urologicznego podjął decyzję o rezygnacji z funkcji Ordynatora Oddziału Chirurgii, a po wygranym konkursie na Ordynatora Oddziału Urologicznego, od 1 lipca 1984 ostatecznie podjął się prowadzenia tego Oddziału.

Oddział liczył 40 łóżek, posiadał własną salę operacyjną, dwie sale endoskopowe. Rocznie wykonywano około 300 dużych zabiegów urologicznych, ponad 750 zabiegów małych, udzielając ponad 2000 porad rocznie w Poradni Urologicznej. Jako Ordynator wprowadził wiele nowych metod operacyjnych (jak na tamte czasy), zaobserwowanych we wspomnianych Klinikach w czasie odbywania stażu specjalizacyjnego m.in. przezcewkowa elektoresekcja gruczołu krokowego, przezotrzewnowe usunięcie nerki z powodu guza, radykalne usunięcie pęcherza moczowego i gruczołu krokowego z powodu raka pęcherza moczowego oraz wprowadził różne metody odprowadzenia moczu po tych zabiegach (niskociśnieniowe pęcherze zastępcze). Wielokrotnie wykonywał również rekonstrukcje cewki moczowej pourazowe.

Doktor Curyło, w uznaniu za swoją pracę, przyjął wiele medali i odznaczeń, m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal za wzorową pracę w służbie Zdrowia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i inne. Funkcję Ordynatora Oddziału Urologicznego pełnił nieprzerwanie do 28 lutego 2001 rok. Jako ordynator oddziału był lekarzem docenianym za zaangażowanie, rozległą wiedzę medyczną, wysokie standardy moralne i etyczne, ciesząc się wielką sympatią zarówno pacjentów, jak i podległego personelu. Wykształcił 3 specjalistów w zakresie urologii. W kwietniu 2003 roku przeszedł na emeryturę, a w tym roku świętował swoje 90-te urodziny.

Brzeski Oddział Urologiczny na przestrzeni lat.

Oddział Urologiczny w Szpitalu Powiatowym im. L. Rydygiera w Brzesku powstał jesienią 1983 roku. Założycielem i pierwszym ordynatorem  był lekarz Zdzisław Curyło. Początkowo  pacjentami byli głównie mieszkańcy powiatu brzeskiego i bocheńskiego. Pierwszymi asystentami byli lekarz Maciej Mazanek i lekarz Jan Latała. W następnych latach, po zdaniu egzaminu z chirurgii ogólnej, dołączyli lekarze Zbigniew Kohla i Krzysztof Drużkowski. Pierwszą Pielęgniarką Oddziałową była Maria Pietroń. Następnie kierowanie zespołem pielęgniarskim przejęła Mariola Jędryka. Aktualnie funkcję Pielęgniarki Oddziałowej sprawuje Ewa Adamczyk, która nadzoruje pracę zespołu 14 pielęgniarek. Przy oddziale przez lata działało Stowarzyszenie Wspierania Urologii w Brzesku. Przy pomocy sponsorów i darczyńców skupionych wokół inż. Stanisława Ojczyka, wyremontowano oddział, zakupiono sprzęt endoskopowy – między innymi pierwszy URS, optyk.

Oddział przez lata ewoluował, podobnie jak cała urologia. Początkowo stosowano w większości leczenie operacyjne. Z czasem pojawiła się jednak przewaga zabiegów endoskopowych. W latach osiemdziesiątych XX wieku wykonywano w oddziale pełne spektrum zabiegów urologicznych i uroonkologicznych. Zespół pod kierownictwem doktora Curyły wykonywał między innymi  cystoprostatektomię z odprowadzeniem moczu do zbiornika jelitowego, najczęściej sposobem Camey II.

Kolejnymi Ordynatorami byli dr Adam Kwinta i lek. Zbigniew Kohla. Obecnie oddziałem kieruje lek. Marek Niekurzak, a jego zastępcą jest doktor Norbert Kopeć.

Na przestrzeni lat w oddziale pracowali: lek. Mikołaj Palaczyński, lek. Romuald Krawczyk, dr Marek Pogodziński, lek. Tadeusz Hessel, lek. Maciej Kmita. Aktualnie pracują w oddziale: lek. Norbert Kopeć, lek. Krzysztof Drużkowski i lek. Stefan Klekot.

Oddział dysponuje 17 łóżkami i nieustannie się rozwija, wykonuje pełne spektrum procedur operacyjnych oraz endoskopowych. Rocznie w oddziale leczonych jest około 1400 pacjentów, a średnia długość hospitalizacji wynosi 3-4 dni. Ilość personelu i sprzętu (kompetencje i wiedza zespołu urologicznego oraz posiadany sprzęt) pozwalają na stabilną pracę i daje nadzieję i perspektywę na dalszy rozwój.

Naukowa Konferencja Medyczna pt.: „40-lat minęło – naukowa konferencja z okazji jubileuszu oddziału urologicznego w Brzesku”.

Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Oddziału Urologicznego stała się znakomitą okazją do spotkania personelu oddziału, byłych pracowników i wspomnień oraz wymiany doświadczeń. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Brzesku, lek. Norbert Kopeć. Sama konferencja odbyła się w sobotę 9 grudnia 2023 r. w Brzesku. Miejscem wydarzenia była sala teatralna zabytkowego Browaru Okocim w Brzesku w budynku Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim.

Konferencja poświęcona była oczywiście urologii. W trakcie spotkania, swoje prezentacje wygłosili zaproszeni goście.  Wykładem na temat historii oddziału i szpitala w Brzesku, cykl wystąpień rozpoczął dr n. med. Zbigniew Kohla. Następnie relacje pacjent- urolog – personel omówił dr Norbert Kopeć. W dalszej kolejności dr n. med. Monika Źrebiec-Figura przybliżyła współpracę onkologa z urologiem, a dr n. med. Elżbieta Pluta poruszyła kwestie związane z radioterapią w urologii.

Wśród zaproszonych gości wystąpił również prof. dr hab. n. med Paweł Szymanowski z wykładem na temat uroginekologii oraz doktor Stefan Klekot z prezentacją na temat aktualnych sposobach leczenia kamicy nerkowej w tutejszym oddziale urologicznym.

Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Konferencja uzyskała też certyfikat zgodności INFARMA.

Wszystkim wykładowcom, uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania, a całemu Zespołowi Oddziału Urologicznego życzymy wielu sukcesów i nieustającego rozwoju na dalsze lata owocnego funkcjonowania.

SPZOZ Brzesko

blank

Podobne artykuły

Back to top button