ADV
Wiadomości
Trending

Obywatele Indii i Gruzin przekroczyli dopuszczalny czas pobytu w Polsce

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonej w stolicy Małopolski zatrzymali Gruzina i dwóch Hindusów.

38-letni obywatel Gruzji wjechał na terytorium Schengen na początku lutego bieżącego roku. Przebywał w Polsce nieprzerwanie do dnia kontroli. Paszport biometryczny w ramach ruchu bezwizowego uprawniał cudzoziemca do legalnego pobytu 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu pobytu. Jednak Gruzin na terytorium RP przebywał nielegalnie od początku maja 2024 r., dlatego też mężczyzna został zatrzymany.
 

Nieco wcześniej strażnicy graniczni z Krakowa zatrzymali 31-letniego obywatela Indii, pracującego w branży informatycznej. Cudzoziemiec pierwszy raz do Polski przyleciał w 2016 r. z Dubaju i do końca lipca ubiegłego roku przebywał legalnie na podstawie kolejno wydawanych polskich kart pobytu. Jednak od tego czasu do dnia kontroli dokonanej przez funkcjonariuszy SG, cudzoziemiec nie uregulował skutecznie swojego legalnego pobytu na terytorium RP, tj. przebywał 285 dni nielegalnie w Polsce.

Drugi z zatrzymanych obywateli Indii przyleciał do Polski na początku marca 2023 r. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by podjąć zatrudnienie w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsnym. Jego wiza straciła ważność.  Podczas kontroli 29-letni mężczyzna nie okazał żadnego innego dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu w Polsce – przebywał w naszym kraju nielegalnie od 191 dni.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał obywatelowi Gruzji oraz obu zatrzymanym Hindusom decyzje o zobowiązaniu do powrotu z terminem wyjazdu w ciągu 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na teren RP strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

KaOSG

Podobne artykuły

Back to top button