ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Bochni

15 maja 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni  odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Mniejszej pw. Św. Mikołaja bpa. Następnie o godz. 10.0 rozpoczął się uroczysty apel na terenie tut. Komendy.

W powiatowych obchodach wzięli udział, m.in.: Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego Dh Łukasz Łach, Starosta Bocheński Adam Korta, Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego Jarosław Marzec, Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni dh Tomasz Całka, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Janusz Potera, Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce bryg. Leszek Kasiński,  Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk, Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce mł. insp. Mariusz Strach, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu płk. Paweł Jastrzębski, Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji mjr Sławomir Morawski, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bocheńskiego, księża kapelani na czele z Kapelanem Powiatowym Związku OSP RP w Bochni ks. Stanisławem Szczygłem,  poczty sztandarowe OSP. Po raz pierwszy w uroczystości uczestniczyli adepci klasy pożarniczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrowi Gadowskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Satołę. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów odegrano  hymn państwowy i dokonano podniesienia flagi na maszt.

Zgromadzonych powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. bryg. Jacek Ryncarz, który podziękował wszystkim strażakom za ich odpowiedzialną służbę, trud i poświęcenie a także wszystkim zaproszonym gościom i instytucjom wspierającym straż pożarną za dobrą współpracę.

Wręczone zostały również odznaczenia dla druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Podczas uroczystości wręczenia Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączającej jednostkę OSP w Chodenicach w struktury KSRG dokonał Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski wraz z Starostą Bocheńskim Adamem Kortą, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. bryg. Jackiem Ryncarzem oraz Burmistrzem Miasta Bochnia Magdaleną Łacny.

W trakcie uroczystości w imieniu wszystkich strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni  w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej powiatu bocheńskiego Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrowi Gadowskiemu pamiątkowy kordzik strażacki wręczyła delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni na czele z st. bryg. Jackiem Ryncarzem Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Ostatnim elementem uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy złożyli również gratulacje i podziękowania wszystkim wyróżnionym i awansowanym. Wszyscy przemawiający życzyli także całej braci strażackiej ziemi bocheńskiej pomyślności, sukcesów w dalszej służbie oraz bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych.

bryg. Paweł Matyasik

Podobne artykuły

Back to top button