ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Od poniedziałku trwają egzaminy zawodowe

Od poniedziałku młodzież ze szkół powiatowych zmaga się z egzaminami zawodowymi. 736 uczniów z 5 szkół z Mechanika, Budowlanki, Ekonomika, CKZiU oraz SOSW przystąpiło do egzaminu kwalifikującego w danym zawodzie. Uczniowie piszą teorię oraz test praktyczny. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, natomiast część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. Egzaminy potrwają do 9 lipca br.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów, natomiast z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Osoby, które nie przystąpił do egzaminu bądź, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów, będą mogły przystąpić do egzaminu powtórnie. Uczeń, który zdał egzamin, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Zespół Szkół Nr 1 – do egzaminu przystąpiło 252 osoby, zmagając się z kwalifikacjami:

Użytkowanie obrabiarek skrawających – operator obrabiarek skrawających , Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – elektromechanik pojazdów samochodowych , Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych , Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – Ślusarz , Montaż i eksploatacja systemów komputowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – technik grafik i poligrafii cyfrowej, technik informatyk , Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych – technik grafik i poligrafii cyfrowej , Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych – technik elektryk, elektryk , Obsługa magazynów, Zarządzanie środkami technicznymi  podczas realizacji procesów transportowych i Organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik logistyk , Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – technik elektryk , Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik informatyk .

Zespół Szkół Nr 2 – 251 osób

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych – technik budownictwa , Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych- technik robót wykończeniowych w budownictwie , Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów – technik geodeta , Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej .

Zespół Szkół Nr 3 – 129 osób

Prowadzenie sprzedaży Zawód – sprzedawca , Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – technik ekonomista , Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa , Sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz , Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa , Prowadzenie rachunkowości– technik ekonomista .

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 98 osób

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz Sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia , Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, Prowadzenie produkcji rolniczej- technik rolnik , Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych- technik mechanik , Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – monter , Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik reklamy, Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, Wykonywanie robót malarsko –tapeciarskich – technik BHP , Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik ochrony , eksploatacja środków transportu drogowego – mechanik pojazdów samochodowych ,  Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – technik logistyk.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 6 osób

Uczniowie zdają egzamin w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz .

Zgodnie z danym Ministerstwa Edukacji Narodowej najpopularniejszymi zawodami w sesji letniej 2020 są: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik usług kosmetycznych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, elektryk, technik budownictwa.

IB

Podobne artykuły

Back to top button