Powiat BocheńskiWiadomości

Od poniedziałku trwają egzaminy zawodowe

Od poniedziałku młodzież ze szkół powiatowych zmaga się z egzaminami zawodowymi. 736 uczniów z 5 szkół z Mechanika, Budowlanki, Ekonomika, CKZiU oraz SOSW przystąpiło do egzaminu kwalifikującego w danym zawodzie. Uczniowie piszą teorię oraz test praktyczny. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, natomiast część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. Egzaminy potrwają do 9 lipca br.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów, natomiast z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Osoby, które nie przystąpił do egzaminu bądź, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów, będą mogły przystąpić do egzaminu powtórnie. Uczeń, który zdał egzamin, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Zespół Szkół Nr 1 – do egzaminu przystąpiło 252 osoby, zmagając się z kwalifikacjami:

Użytkowanie obrabiarek skrawających – operator obrabiarek skrawających , Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – elektromechanik pojazdów samochodowych , Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych , Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – Ślusarz , Montaż i eksploatacja systemów komputowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – technik grafik i poligrafii cyfrowej, technik informatyk , Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych – technik grafik i poligrafii cyfrowej , Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych – technik elektryk, elektryk , Obsługa magazynów, Zarządzanie środkami technicznymi  podczas realizacji procesów transportowych i Organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik logistyk , Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – technik elektryk , Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik informatyk .

Zespół Szkół Nr 2 – 251 osób

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych – technik budownictwa , Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych- technik robót wykończeniowych w budownictwie , Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów – technik geodeta , Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej .

Zespół Szkół Nr 3 – 129 osób

Prowadzenie sprzedaży Zawód – sprzedawca , Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – technik ekonomista , Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa , Sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz , Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa , Prowadzenie rachunkowości– technik ekonomista .

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 98 osób

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz Sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia , Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, Prowadzenie produkcji rolniczej- technik rolnik , Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych- technik mechanik , Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – monter , Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik reklamy, Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, Wykonywanie robót malarsko –tapeciarskich – technik BHP , Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik ochrony , eksploatacja środków transportu drogowego – mechanik pojazdów samochodowych ,  Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – technik logistyk.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 6 osób

Uczniowie zdają egzamin w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz .

Zgodnie z danym Ministerstwa Edukacji Narodowej najpopularniejszymi zawodami w sesji letniej 2020 są: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik usług kosmetycznych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, elektryk, technik budownictwa.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast