ADV
EdukacjaWiadomości

Ogólnopolska Konferencja EduSky „Edukacja kosmiczna w nauczaniu „dla nauczycieli i edukatorów

Jak oszacować ilość gwiazd na niebie? Jak wykorzystać smartfona do przeprowadzenia badań naukowych o kosmosie? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych mogliśmy usłyszeć podczas Ogólnopolskiej Konferencji EduSky „Edukacja Kosmiczna w nauczaniu” organizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku i VisegradFound (Fundusz Wyszehradzki) w dniu 17 maja 2021 r.

Konferencja miała na celu popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, w szczególności astronomii i kosmologii. Skierowana była do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz edukatorów, którzy w swojej pracy chcą rozwijać wiedzę  i umiejętności uczniów wykraczające poza ścisłe wymagania określone w podstawie programowej.

Celem konferencji było przekazanie nauczycielom sprawdzonych praktyk, które służą wsparciu rozwoju myślenia interdyscyplinarnego u uczniów oraz zachęceniu ich do samodzielnego poszukiwania i gromadzenia informacji na temat wszechświata. Wszystko po to, by inspirować młodzież do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią i technologią.

W konferencji on-line wzięło udział prawie 100uczestników oraz 8 prelegentów.
Prof. Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie dr hab. Robert Kamiński swój wykład prowadził ze swojej placówki w Rosji. Przybliżył temat czarnych dziur, gwiazd neutronowych i fal grawitacyjnych. Dr Waldemar Ogłoza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie niezwykle ciekawie opowiadał o Królestwie Uranii, pani Wioletta Ogłoza – pracownik MOA w Niepołomicach mówiła o możliwościach prowadzenia Klubów Młodego Odkrywcy w szkole i przedszkolu. Olek Jasiak z ESERO, czyli polskiego oddziału edukacyjnego biura Europejskiej Agencji Kosmicznej przedstawił możliwości włączenia uczniów  w międzynarodowe projekty. Swoje wystąpienie „Badania naukowe w szkole? Czemu nie!” zatytułowała i przedstawiła pani Jolanta Sulma – doradca metodyczny Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

Podsumowaniem konferencji były wystąpienia nauczycieli – ambasadorów CREDO, którzy przedstawili swoje dobre praktyki realizowane z uczniami w zakresie edukacji kosmicznej w swoich szkołach. Swoimi doświadczeniami podzieliły się dr Joanna Grecka –Otremba z ZSiP nr 1 w Katowicach, pani Wioletta Raczyńska ze SP nr 1 iI LO w Siemianowicach Śląskich oraz pani Małgorzata Dudek z PSP w Porąbce Uszewskiej.

Dodatkowym elementem wydarzenia był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod tytułem „Międzygwiezdny pył”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i realizowany w trzech kategoriach wiekowych – klasy: 1-3, 4-6 oraz 7-8. W konkursie wzięło udział 440 uczniów z ponad 50 szkół podstawowych całej Polski. Komisja konkursowa przyznała 35 nagród i wyróżnień. Prace można oglądać na wystawie zorganizowanej w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku na ul. Piastowskiej 2b. Wyniki konkursu i dokumentacja zdjęciowa znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

Konferencja odbyła się przy współpracy z Projekt Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO), a patronat nad nią objęli Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Koordynatorem konferencji była pani Jolanta Sulma – doradca metodyczny Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

IB

Podobne artykuły

Back to top button