ADV
Wiadomości

Ostatnia chwila na zgłoszenie do konkursu fotograficznego pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze”

Jeszcze tylko do 28 maja 2021 r. można nadsyłać prace na konkurs fotograficzny ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze” organizowany przez Urząd Gminy w Dębnie. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i przesłanie na adres Wydziału Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Gminy Dębno od 3 do 10 fotografii przedstawiających miejsca związane z Gminą Dębno – a więc infrastrukturę mieszkaniową, rekreacyjną i kulturalną, niezwykłe zabytki, różnorodną ofertę kulturalną oraz sportową.

– Zachęcamy do odkrywania i fotografowania zakątków naszej gminy! Chcę by mieszkańcy poprzez artystyczne spojrzenie na miejsce gdzie żyją stali się współtwórcami promocji gminy na zewnątrz – mówi Wiesław Kozłowski wójt Gminy Dębno.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Kategoria I – dorośli, kategoria II – dzieci oraz młodzież do 18 lat. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody – pula nagród to 3 600 zł.

Regulamin konkursu wraz z formularzami konkursowymi znajduje się poniżej:

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia konkursowego do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14:00. Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Zgłoszenie do Konkursu Fotograficznego ,,Sercem i Migawką czyli Gmina Dębno w kadrze” / Wydział Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

 • Zgłoszenie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dębno wrzucając kopertę do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy lub w pok. nr 212A bądź też wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Dębnie, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Zgłoszenie o którym mowa powinno zawierać:

 1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia,
 2. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 3. podpisaną umowę o przekazanie praw autorskich w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
 4. Nośnik CD bądź pendrive zawierający folder z pracą konkursową podpisany w sposób następujący: Praca konkursowa_Nazwisko Imię np. Praca konkursowa_Kowalski Jan. Folder powinien zawierać zdjęcia w wersji elektronicznej o preferowanych parametrach:

        – rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, nie mniej niż 3000 px na dłuższym boku,

        – pliki w formacie JPG,

 • Fotografie muszą być wykonane na terenie gminy Dębno.
 • Praca powinna zawierać od 3 do 10 zdjęć zgłoszonych do Konkursu,
 • Zdjęcia zgłaszane do Konkursu należy podpisać w sposób: Tytuł zdjęcia, numer oraz miejsce wykonania. Np. Niedzielne popołudnie_01_Zamek w Dębnie, Majowy spacer_02_ Grota w Porąbce Uszewskiej
 • Fotografie nie mogą być publikowane lub zgłaszane w innych konkursach
 • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
 1. dopuszcza się:

– korektę polepszającą jakość zdjęć np. wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, nakładanie kolorowych filtrów,

 1. nie dopuszcza się:

– konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, usuwanie lub dodawanie elementów w wyniku obróbki graficznej.

– stosowania fotomontaży oraz kolaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Kategoria I – dorośli, kategoria II – dzieci oraz młodzież do 18 lat

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

KATEGORIA I – DOROŚLI

Nagrodę główna za najlepszą pracę, a tym samym  1 miejsce w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 1 000,00 zł

Jedna nagroda w kat. Dorośli za zajęcie 2  miejsca w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł

Jedna nagroda w kat. Dorośli za zajęcie 3 miejsca w Konkursie:

* Nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł

KATEGORIA II – DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ DO 18 LAT

Jedna nagroda główna za najlepszą pracę, a tym samym 1 miejsce w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł

Jedna nagroda za zajęcie 2  miejsca w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł

Jedną nagrodę za zajęcie 3 miejsca w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 300,00 zł

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu fotograficznego pt. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze” upływa dnia 28 maja 2021 r. o godz. 14:00

Zarządzenie Nr  55 / 2021 Wójta Gminy Dębno z dn. 12.04.2021 r.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu pn. Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button