ADV
1
Religia

Okocim. Konferencja pn. Udział wiernych świeckich w misji Kościoła

Pod taki hasłem debatowano w Okocimiu na konferencji naukowej.

Od 13 do 14 maja 2022 r. w nowo wybudowanym budynku przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Udział wiernych świeckich w misji Kościoła”. Głównym pomysłodawcą tego projektu był ks. prof. Henryk Sławiński z UPJPII w Krakowie. Patronat nad tym doniosłym i niecodziennym wydarzeniem objął bp Andrzej Jeż, natomiast patronat medialny RDN i Synaj.tv.

Organizatorami byl: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Tarnowska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Stosowanych, oraz Cyrylo-Metodiański Wydział Teologii Rzymskokatolickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Konferencja rozpoczęła się od Eucharystii w okocimskim kościele. Natomiast w sobotę po porannej Mszy św. uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów, wygłoszonych przez zaproszonych gości.

Prowadzący konferencję ks. prof. Henryk Sławiński z UPJPII w Krakowie wygłosił wykład „Katechiści – impuls do zaangażowania świeckich w posłudze słowa”. Przypomniał w nim m.in. informację o tym, że papież Franciszek pozwolił, aby osoby świeckie mogły być lektorami i akolitami. Zwrócił uwagę na to, że istnieje potrzeba przygotowania wybranych wiernych do bycia głosicielami słowa. Rozróżnił dwa terminy: katechety i katechisty.

Z kolei ks. prof. Marian Surab z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie w wykładzie „Orędzie papieża Franciszka do świeckich ze Słowacji” poruszył tematy wolności, kreatywności i dialogu. Zwrócił uwagę na to, że bez wolności nie ma prawdziwego człowieczeństwa. Mówił o nowych sposobach głoszenia ewangelii, o tym, by w głoszeniu słowa Bożego być kreatywnym. Trzeba także mieć na uwadze dialog z tymi, którzy poszukują Pana Boga.

Ks. dr Bartosz Trojanowski z Wrocławia przedstawił wykład na temat „Analiza prawno-liturgicznej możliwości i niemożliwości przepowiadania świeckich”, i zwrócił uwagę na różnorodność form przepowiadania, oraz na to, że głoszenie homilii wymaga przynajmniej święceń diakonatu.

Kolejny prelegent ks. prof. Roman Buchta z Uniwersytetu Śląskiego omówił zagadnienie „Archidiecezjalnej Szkoły Katechetów Parafialnych na przykładzie doświadczeń archidiecezji katowickiej”. Przypomniał o ustanowieniu posługi katechisty – osoby świeckiej, która na mocy sakramentu chrztu jest świadkiem wiary i naucza w imieniu Kościoła.

Po przerwie ks. dr Wiesław Pieja, proboszcz parafii w Okocimiu, przedstawił temat „Rola szafarzy Komunii św. na przykładzie diecezji tarnowskiej”. Omówił zagadnienia: kim jest nadzwyczajny szafarz Komunii św., skąd wzięła się ta posługa w Kościele, jakie zadania spoczywają na szafarzach, oraz czy kobiety w Polsce zostaną dopuszczone do tej funkcji.

Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy wzięli udział w debacie panelowej prowadzonej przez ks. dra hab. Andrzeja Kieliana. Ks. dr Michał Dąbrówka przedstawił ideę Studium Parafialnej Aktywności. Celem SPA jest ukształtowanie ucznia Chrystusa, który będzie współpracownikiem duszpasterzy, animatorem spotkań formacyjnych oraz ewangelizatorem. Kandydaci do SPA muszą mieć ukończone 18 lat i wyrażać chęć w zaangażowanie się w duszpasterstwo parafialne. Formacja trwa trzy semestry, a po jej ukończeniu uczestnicy otrzymują misję kanoniczną na dwa lata, która (na wniosek księdza proboszcza) będzie przedłużana osobom uczestniczącym w formacji stałej.

Ks dr Sebastian Wiśniewski opowiedział o parafialnych komórkach ewangelizacyjnych i o tym, jak przebiega proces ewangelizacji, począwszy od włączenia do wspólnoty Kościoła poprzez zacieśnienie więzi z Panem Jezusem, aż do dzielenia się – dawania świadectwa i służbę.

Renata Skórnóg / Tarnowski Gość Niedzielny

Podobne artykuły

Back to top button