ADV
blank
Wiadomości

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Dębno

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Opieka wytchnieniowa ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Więcej informacji: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

tel. (14) 665-87-49

Obraz autorstwa Freepik

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button