ADV
Wiadomości
Trending

OPRYSKIWANIE ROŚLIN – WAŻNE ZASADY!

Nieodłącznym elementem prac wiosennych na polach uprawnych jest opryskiwanie pól i sadów.

Pestycydy są śmiertelnym wrogiem pszczół. Wszelkiego rodzaju środki chemiczne, które są stosowane w celu ochrony roślin, powodują masowe ginięcie pszczół oraz innych owadów pożytecznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie oprysków podczas oblotów pszczół. Opryski najlepiej wykonywać wieczorem lub nawet nocą podczas bezwietrznej pogody (przy prędkości wiatru poniżej 4m/s).

Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości co najmniej:

  • 20 m od pasiek,
  • 3 m od dróg publicznych,
  • 3 m (opryskiwacze sadownicze) lub 1 m (opryskiwacze polowe) od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, inne niż będące celem zabiegu lub zgodnie z etykietą.

Każdy, kto widzi, że takie opryski są wykonywane w niewłaściwych godzinach, jest zobowiązany poinformować o tym rolnika/sadownika, a jeśli nie zaprzestanie on swoich działań, zawiadomić PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Rosin i Nasiennictwa, https://piorin.gov.pl/sl-kontakt/) lub policję.

Za niestosowanie się przepisów grozi kara pieniężna, a rolnik może być pozbawiony dotacji unijnych, jeśli z nich korzystał.

Rolnicy powinni stosować do opryskiwania wyłącznie środki, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwzględnieniem informacji zawartych na etykietach.

Szczegółowe dane dotyczące wymagań dla stosujących środki ochrony roślin znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/wiorin/malopolskie/

Do pobrania:

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button