ADV
Wiadomości
Trending

OSP Przyborów w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym

11 listopada 2022 roku, decyzją Komendanta Głównego PSP, Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie (gmina Borzęcin) została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

– Składamy serdeczne podziękowania na ręce wszystkich osób zaangażowanych w rozwój naszej jednostki, dzięki którym spełniło się nasze marzenie jakim było wstąpienie do KSRG.

Jednocześnie chcemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby stawić czoło nowemu wyzwaniu i godnie reprezentować OSP Przyborów w KSRG – piszą na swoim profilu druhowie z OSP Przyborów.

Nasz czas – Wasze bezpieczeństwo!

Liczba jednostek OSP w KSRG na dzień 11.11. 2022 r.  4 870
Liczba jednostek WSP w KSRG na dzień 11.11. 2022 r. 22

Decyzja z dnia 11.11.2022 r. – podsumowanie
139 jednostek Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, w tym:
▪️93 nowych
▪️46 ponownie

3 Wojskowa Straż Pożarna / Military Fire Brigade
▪️3 ponownie

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek należących do KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki należące do KSRG na co dzień wspierają w działaniach strażaków PSP. Mogą być w trybie pilnym dysponowane do najcięższych zdarzeń.

Druhowie jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zobowiązani są do całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej, a jednostka OSP będzie podlegała okresowym inspekcjom gotowości operacyjnej.

Włączenie jednostki OSP Przyborów do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest zwieńczeniem blisko dziesięciu lat przygotowań. Dołączenie do systemu jest wyróżnieniem, które nakłada na OSP także nowe obowiązki. Przede wszystkim zmieni się rejestr zdarzeń, do których będą dysponowani, ze względu na posiadanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Zmieni się teren działania. Jako jednostka KSRG będą mogli być dysponowani na terenie całego powiatu brzeskiego. Nowym obowiązkiem jest również zapewnienie całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej.

Jednostka przygotowywała się do włączenia do KSRG od roku 2013. W tym czasie 14 druhów ukończyło szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Pozyskano także sprzęt niezbędny do działania w systemie. Na wyposażeniu jednostki znajdują się aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz zestaw medyczny PSP R1. Jednostka posiada również niezbędne umundurowanie wraz z ekwipunkiem osobistym ratowników.

Druhom OSP Przyborów serdecznie gratulujemy!


foto: OSP Przyborów
OSP Przyborów / IB / borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button