ADV
Wiadomości

OSP Przyborów z nowym sprzętem

Kolejna dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości trafiła do gminy Borzęcin. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 30 tysięcy złotych zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Przyborów.

W ramach realizacji zadania pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów” zakupiono 6 nowych kompletów ubrań specjalnych w kolorze GOLD oraz sprzęt ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzą: 3 podpory ratownicze Miko Rescue Tech PT 1200, łącznik podpór, sterownik podwójny prosty 8 bar, reduktor butlowy, poduszka SLK 14 o wymiarach 450 x 450 mm oraz wąż zasilający 8 bar o długości 10 m.

Koszt całkowity zrealizowanego przez Gminę Borzęcin przedsięwzięcia zamknął się kwotą 29 563,05 złotych brutto, z czego kwota 29 263,05 złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a kwota 300 złotych wkład własny Gminy Borzęcin.

W dniu 30 grudnia 2020 roku, z udziałem Marty Malec Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce OSP Przyborów.

Zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów” zrealizowane zostało w ramach umowy o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

– Dziękujemy Pani Marcie Malec-Lech, Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego za wsparcie Gminy Borzęcin oraz Jednostki OSP Przyborów w zakresie zakupu nowego wyposażenia – czytamy na stronie internetowej Gminy Borzęcin.

Galeria zdjęć <==

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button