ADV
blank
EdukacjaWiadomości
Trending

Ostatnie dni na składanie wniosków o stypendium Wójta Gminy Dębno

Do 28 czerwca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dębno.

Stypendium może być przyznane uczniom szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Dębno w następujących kategoriach:

– za wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 5,75,

– szczególne osiągnięcia naukowe,

– szczególne osiągnięcia artystyczne 

– szczególne osiągnięcia sportowe,

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa Uchwała Nr III/546/2023 Rady Gminy Dębno z dnia 27.03.2023 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Dębno. ”

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: dyrektor szkoły, nauczyciel, rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dębno

2. Uchwała nr III/546/2023-doc

3. Uchwała nr III/546/2023-pdf

Wypełniony, podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r.

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button