ADV
Wiadomości
Trending

Pętla taktyczna małopolskich Terytorialsów. Zimowy egzamin w Limanowej.

Na pododdziale ogłoszono alarm. Dla szkolonych jest to znak do wymarszu w sekcjach. Od tego momentu przyszli żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obroty Terytorialnej rozpoczynają egzamin na pętli taktycznej, która jest ostateczną weryfikacją wiedzy, jaką przyswoili podczas szkolenia podstawowego.

Przez 16 dni instruktorzy i dowódcy uczyli przyszłych terytorialsów podstaw wojskowego rzemiosła. Szkolenie prowadzone jest w 114 batalionie lekkiej piechoty w Limanowej. W końcu przyszedł moment weryfikacji umiejętności ochotników. Z chwilą ogłoszenia alarmu na kompanii, żołnierze podlegają nieustannej ocenie. Muszą szybko spakować się i zameldować gotowość do wymarszu do wskazanego miejsca, gdzie otrzymają zadania. Tego egzaminu nie da się zdać w pojedynkę. Ochotnicy wykonują zadania w swoich sekcjach w myśl zasady „drużyna jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo”. Przyszli żołnierze OT muszą pokazać, że stanowią jedność.

Pętla taktyczna to ocena sprawności bojowej oraz odporności psychofizycznej na stres. Szkoleni, podczas sprawdzianu strzeleckiego i taktycznego sprawdzani są pod kątem umiejętność bezpiecznego i świadomego posługiwania się bronią. Instruktorzy obserwują i oceniają jakość realizacji zadań bojowych.

W śniegu i mrozie oraz wymagającym sprawności fizycznej terenie między innymi Łysej Góry (781 m n.p.m.) – szczytu górskiego w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Limanową, a Mordarką, kandydaci sami w swoich sekcjach muszą dotrzeć do wskazanych miejsc, jednak podczas realizowania zadań, towarzyszą im duchy – instruktorzy, którzy tym razem nie udzielają rad, nie pomagają w osiągnięciu celu. Na tym etapie, duch bacznie obserwuje i rozlicza decyzje oraz sposób działania i przekazywania sygnałów przez przyszłych żołnierzy. Reaguje jedynie w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.

Podczas egzaminu żołnierze muszą zmierzyć się z takimi zadaniami jak: pokonywanie terenu różnymi sposobami, ładowanie magazynka na czas czy, ewakuacja i udzielanie pomocy medycznej poszkodowanemu na polu walki. Sprawdzian obejmuje również takie zagadnienia, jak praca na mapie, wykonywanie okopu, taktyka, dostarczanie amunicji na czas czy strzelanie. Każdy dzień szkolenia, to kilkanaście godzin intensywnych działań w bardzo trudnym terenie.

Do egzaminu przystąpiło 110 szkolonych, ci którzy z wynikiem pozytywnym zakończą pętlę taktyczną, wypowiedzą słowa roty przysięgi wojskowej w najbliższą sobotę, 3 grudnia o godzinie 11.00 na Rynku w Tarnowie, gdzie stacjonuje 113 batalion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek”.

Galeria zdjęć <==

wojsko-polskie.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button