ADV
EdukacjaWiadomościWideo

Podpisanie umowy z partnerami Branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku / zdjęcia i video

Powiat Brzeski zawiązał partnerstwo w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku”, które ma na celu rozwój specjalistycznych umiejętności zawodowych w dziedzinie mechatroniki.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 3 kwietnia 2024 r.

– Jest to bardzo nowoczesna jednostka edukacyjno-szkoleniowa z branży elektroniczno-mechatronicznej w której kształcić będą się nie tylko uczniowie, ale kwalifikacje będą zyskiwać także pracownicy z firm nie tylko z naszego regionu, ale także z całej Polski – mówi Andrzej Potępa starosta brzeski.

Partnerami w projekcie zostali: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział w Tarnowie, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Proster Sp. z o.o., Carlsberg Supply Company Polska S.A. Wspólna praca z partnerami umożliwi dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb na rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym.

– Uczestniczymy dzisiaj w bardzo ważnej i podniosłej uroczystości. To właśnie na naszych oczach i z naszym udziałem dzieją się rzeczy, które przejdą do historii.

Podpisane porozumienie to efekt determinacji wielu osób, ale przede wszystkim tych osób, które najpierw przygotowały wniosek, złożyły go i walczyły o jego pozytywne przyjęcie.

Dzięki Branżowemu Centrum Umiejętności wiedzę fachową i umiejętności praktyczne zdobędzie wielu młodych ludzi, a pozostali te wiadomości pogłębią dzięki specjalistycznym kursom i szkoleniom – mówi Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział w Tarnowie.

Branżowe Centrum Umiejętności będzie placówką, która połączy w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewni trwałą współpracę w branży elektroniczno – mechatronicznej. Funkcjonowanie BCU polegać będzie na kształceniu młodzieży, studentów, jak i dokształcaniu dorosłych oraz podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych technologii w dziedzinie mechatroniki. Planuje się, że w szkoleniach i kursach weźmie udział co najmniej 240 osób. Ponadto zaplanowano szkolenia, które odbędą się za pośrednictwem platformy zdalnego uczenia. Programy szkoleniowe będą obejmować zagadnienia związane z cyfrową oraz zieloną transformacją.

Branżowe Centrum Umiejętności wprowadzi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), dostosowaną do potrzeb branży elektroniczno-mechatronicznej. Centrum będzie również prowadzić ośrodek egzaminacyjny w zakresie egzaminów zawodowych i innych egzaminów właściwych dla dziedziny mechatroniki, przygotowując uczestników do spełnienia wymagań rynku pracy.

O projekcie

W Brzesku przy „Zielonce” powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w branży elektroniczno-mechatronicznej. Będzie to drugie w Polsce BCU w tej branży. Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 16 milionów złotych a starania o pozyskanie tych środków były poprzedzone przygotowaniem dobrego wniosku, pozyskaniem partnerów i długą, skomplikowaną procedurą konkursową. Całość inwestycji wraz z wkładem własnym Powiatu zamknie się kwotą 19,5 miliona złotych.

W ramach projektu zostanie wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej około 1100 m2 zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. W budynku znajdzie się 5 pracowni mechatronicznych, sala wykładowa dla minimum 60 osób oraz część biurowo-socjalna. Pracownie zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia oferty szkoleniowej.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje funkcjonowanie BCU w dziedzinie mechatroniki w obszarach: realizacji szkoleń, kursów; badań naukowych/publikacji; przygotowywania materiałów szkoleniowych; kwalifikacje sektorowe/zawodowe/komisje egzaminacyjne; organizacje olimpiad/konkursów; działania związane z promocją.

W ramach BCU będzie funkcjonować 5 nowocześnie wyposażonych pracowni:

  • Pracownia sterowników PLC i napędów elektrycznych
  • Pracownia automatyki budynkowej
  • Pracownia automatyki przemysłowej i robotyki
  • Pracownia pneumatyki i hydrauliki
  • Pracownia komputerowego wspomagania projektowania

Branżowe Centrum Umiejętności będzie prowadzić kursy i szkolenia w następujących zakresach:
– Programowanie sterowników PLC
– Programowanie robota przemysłowego
– Komunikacyjne sieci przemysłowe PROFINET
– Automatyka domowa
– Obsługa układów pneumatycznych i hydraulicznych
– Projektowanie inteligentnych instalacji elektrycznych
– Obsługa napędów elektrycznych falownikowych
– Podstawy mechatroniki
– Instalator systemu monitoringu
– Instalator systemów alarmowych

foto i video: Maciej Mazur / Paweł Tarsia

IB / Powiat Brzeski

GALERIA ZDJĘĆ

Podobne artykuły

Back to top button