ADV
Wiadomości
Trending

Starosta tarnowski Roman Łucarz opuścił areszt / 22 lutego 2024 r.

W czwartek 22 lutego 2024 r. starosta tarnowski Roman Łucarz opuścił areszt. Decyzję o zwolnieniu samorządowca podjął w czwartek prokurator po zakończeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanego.

– Prokurator po zakończeniu czynności podjął decyzję o zmianie zastosowanego środka zapobiegawczego i w miejsce środka izolacyjnego, który uchylił, zastosował środki wolnościowe.

Obejmują one poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zawieszenie w czynnościach służbowych – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Kowalski w rozmowie w Radiu RDN Małopolska.

Zaledwie dzień wcześniej media informowały, że w środę 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie nie wyraził zgody na wcześniejsze zwolnienie starosty z aresztu, postanawiając oddalić zażalenie wniesione przez pełnomocników Romana Łucarza na areszt tymczasowy.

Przypomnijmy – na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie zatrzymany został starosta tarnowski Roman Ł., a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna G. Zatrzymanie ma związek z niedopełnieniem obowiązków na szkodę interesu publicznego. Do zatrzymania doszło w sobotę 27 stycznia 2024 r.

Oprócz Romana Łucarza, zarzuty usłyszały także inne osoby zaangażowane w sprawę, w tym Grzegorz Gotfryd wójt Gminy Szerzyny oraz Anna G. dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także notariusz Wojciech W. Zarzucono im przekroczenie uprawnień i inne przestępstwa.

foto; Maciej Mazur

rdn.pl / IB

Back to top button