ADV
Advertisement
1
Advertisement
Wiadomości
Trending

Podróżny z Abu Dhabi z podrobiona wizą

Tuż przed świętami funkcjonariusze Straży Granicznej z lotniska w Krakowie-Balicach odmówili wjazdu do Polski kolejnemu cudzoziemcowi podróżującemu z Abu Dhabi. Podróżny – obywatel Pakistanu – usiłował przekroczyć granicę wykorzystując w tym celu podrobioną polską wizę z prawem do pracy.

Mężczyzna tłumaczył, że zdecydował się na opuszczenie  Pakistanu i zakup fałszywej wizy z powodu problemów materialnych swojej rodziny. Był świadomy, że posiadany przez niego dokument nie uprawnia do wjazdu do Polski, ponieważ zdobył go nielegalnie, nigdy nie ubiegając się o stosowane zezwolenie w ambasadzie czy konsulacie.

Cudzoziemiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego, a następnie przedstawiono mu zarzuty z art. 264 § 2 Kodeksu karnego w zw. art. 270 § 1 Kodeksu karnego, do których się przyznał.

W związku z tym, że Pakistańczyk nie spełniał warunków wjazdu wydano decyzję o odmowie wjazdu do RP i nakaz przebywania w cudzoziemca w pomieszczeniach służbowych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach do czasu odlotu.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button