ADV
1
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

20 mln zł na termomodernizację budynków szkół w Gminie Bochnia

Gmina Bochnia przystąpiła do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Przyznana dotacja: 14 mln zł. Całkowita wartość projektu: 20 mln zł.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” ma charakter kompleksowy i przewiduje wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych.

Firma GP Construction Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 67G/178, 31,532 Kraków
Partner Konsorcjum: PPU GP-TERM M. Gajek, B. Gajek ul. Szewska 1/5, 32-700 Bochnia zrealizuje:
Budynek Szkoły Podstawowej w Baczkowie


Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/innych pomieszczeń, modernizacja instalacji c.o.

Budynek Zespołu Szkół Gminnych w Bogucicach


Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)
Zakres: ocieplenie ścian, dachu i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pomp ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/innych pomieszczeń.

Firma IMPULS CONTRACTOR SP. Z O.O. SP.K.,
ul. Drukarska 7/49 30-348 Kraków zrealizuje:
Budynek Szkoły Podstawowej w Damienicach


Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni.

Budynek Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy


Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pomp ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, modernizacja instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Firma Zakład Remontowo Budowlany Józef Smyda Barcice Dolne ul. Wiejska 10 zrealizuje:
Budynek Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie


Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Budynek Szkoła Podstawowa w Proszówkach


Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)
Zakres: ocieplenie ścian, dachu i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pomp ciepła, montaż nowych gazowych kotłów kondensacyjnych, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Budynek Szkoły podstawowej i przedszkola w Stanisławicach


Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Firma Jan Palej ZAKŁAD USŁUGOWY REMONTOWO – BUDOWLANY, UL. ŁANY 15 32-700 BOCHNIA zrealizuje:
Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy


Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, modernizacja instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Firma MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. ul. Praska 32B/2, 30-328 Kraków zrealizuje:
Budynek Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach Małych


Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, likwidacja dwóch kotłów gazowych, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Firma Zakład Remontowo Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109 zrealizuje:
Budynek Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy


Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)
Zakres: ocieplenie ścian i stropów, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/innych pomieszczeń.

Zakończenie realizacji tych inwestycji spowoduje, że wszystkie 13 budynków szkół w Gminie Bochnia będzie w pełni stermomodernizowanych. Podkreślenia wymaga fakt, że budynki trzech szkół w Siedlcu, Nieszkowicach Wielkich i Gawłowie zostały docieplone już w latach 2021-2022, na które Gmina pozyskała dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych. W sumie na ten cel Gmina Bochnia wydatkuje ponad 22 mln zł. Cieszę się bardzo, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się w tak krótkim czasie wykonać te ważne i potrzebne prace. Dzięki temu znacząco obniżą się koszty eksploatacji tych budynków, a znacznie wzrośnie komfort ich użytkowania. Ujednolicenie wyglądu placówek oświatowych i innych budynków komunalnych zwiększy estetykę naszych miejscowości, a co za tym idzie całej Gminy.

IB

Podobne artykuły

Back to top button