Nie przegap
Strona główna » Archiwum tagów: termomodernizacja

Archiwum tagów: termomodernizacja

Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy Borzęcin

Zakończono prace związane z II etapem termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” zrealizowała Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą blisko 1 miliona 100 tysięcy złotych. – W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację przegród budowlanych w tym ścian ...

Czytaj więcej »

Termomodernizacja budynku szkoły w Jasieniu / zdjęcia

Od kilku miesięcy mieszkańcy Jasienia mogli obserwować prace budowlane prowadzone przy Publicznej Szkole Podstawowej w swojej miejscowości. W czerwcu zakończono m.in. prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych, a w sierpniu będą prowadzone dalsze prace związane z modernizacją centralnego ogrzewania. Inwestycja poza zmianą estetyki budynku, zwiększeniu komfortu i poprawie warunków do nauki przyniesie spore oszczędności.  Szkoła była poddana termomodernizacją razem z ...

Czytaj więcej »

Zakończono I etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Borzęcin

Odbiorem końcowym w dniu 23 listopada 2018 r. zakończono realizację I etapu termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin, w ramach którego wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz zainstalowano pompę ciepła. Zadanie zrealizowała firma INWEST z Mielca. Koszt realizacji przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysem powykonawczym zamknął się kwotą 483 328,56 złotych brutto. Zakres przewidzianych umową robót obejmował przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej ...

Czytaj więcej »

Finał termomodernizacji w Powiecie

Zakończyły się już kompleksowe remonty, które były możliwe dzięki unijnym funduszom pochodzącym z programu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Wyremontowane zostały budynki Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z budynkiem administracyjnym, budynek administracyjny przy ul. Piastowskiej 2b w Brzesku oraz budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Całość inwestycji kosztowała 5,5 mln złotych, z czego blisko 70% stanowią środki pozyskane ...

Czytaj więcej »

Remont budynku Urzędu Gminy

Trwają prace związane z kompleksową termomodernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy Borzęcin. W ramach realizacji pierwszego etapu zadania prowadzona jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni. Wykonawcą robót jest firma INWEST z Mielca, a ich koszt zgodnie z umową zamyka się kwotą 491 tysięcy 877 złotych brutto. – Budynek urzędu, to ostatni nieztermomodernizowany obiekt na terenie gminy Borzęcin. Dzięki ...

Czytaj więcej »

Termomodernizacja na finiszu

Odrodzony Powiat Brzeski kończy w tym roku 20 lat. Kiedy w 1998 roku nowo utworzony samorząd przejął majątek państwowy, stan infrastruktury, służby zdrowia i oświaty był bardzo kiepski. Praktycznie nie istniały instytucje i placówki dla osób niepełnosprawnych, nie było także ośrodków dla osób przewlekle chorych. Realizowanie zadań, które otrzymał Powiat wymagało organizowania od podstaw jednostek i instytucji. Lata starań, zgodnych ...

Czytaj więcej »

Bochnia. Przeglądy budynków mieszkalnych przy pomocy kamery termowizyjnej

W ramach programu LIFE którego partnerem jest Gmina Miasta Bochnia w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 26 stycznia br. Ekodoradca będzie wykonywał nieodpłatnie przeglądy budynków na terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej. Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki. Badania kamerą termowizyjną pomaga ocenić stan izolacji termicznej, szczelność ...

Czytaj więcej »

Dofinansowanie na termomodernizację

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku wicemarszałek Stanisław Sorys podpisał ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą dwie umowy gwarantujące przyznanie środków na łączną kwotę 3,2 mln zł. Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 zostaną gruntownie zmodernizowane trzy budynki użyteczności publicznej z terenu powiatu brzeskiego. Łączny koszt inwestycji to 5,99 mln zł. Powiat ...

Czytaj więcej »

Termomodernizacja kompleks szkół w Szczurowej

Przeszło 1,5 miliona złotych otrzyma Gmina Szczurowa z funduszy europejskich na termomodernizację kompleksu szkół w Szczurowej. Bardzo dobrze przygotowany wspólny wniosek gmin: Szczurowa, Wietrzychowice, Szczucin i Borzęcin z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zarząd Województwa Małopolskiego po ocenienie merytorycznej wniosku przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego ...

Czytaj więcej »

Dofinansowanie na termomodernizację / Powiat Brzeski

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 480/17 z dnia 28 marca 2017 dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM 2014 -2020 Oś 4 – Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca PRO WM 2014 – 2020 ...

Czytaj więcej »

2,1 miliona na termomodernizacje

2,1 mln zł –tyle otrzyma gmina Drwinia na termomodernizacje trzech budynków użyteczności publicznej. Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, świetlicy w Świniarach i budynku „starej szkoły” w Wyżycach. Gmina Drwinia konsekwentnie prowadzi politykę zwiększania efektywności energetycznej budynków. Do tej pory samorząd pozyskał już środki na termomodernizację 13 budynków, a jak wiadomo termomodernizacja to jeden z ...

Czytaj więcej »

Rusza termomodernizacja na szeroką skalę

Dziesiątki szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych obiektów należących do jednostek samorządu terytorialnego już wkrótce przejdzie gruntowną termodernizację. Wszystko w ramach rozstrzygniętego konkursu, na który samorząd województwa małopolskiego przeznaczył ponad 130 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród gmin z terenu powiatu brzeskiego dofinansowanie otrzymały: Szczurowa, Borzęcin, Brzesko oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku. Lista beneficjentów Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość ...

Czytaj więcej »

Termomodernizacja w gminie Dębno

Jeszcze nie wszystkie budynki szkolne w gminie Dębno są termomodernizowane. Są to szkoły w Sufczynie i Woli Dębińskiej oraz przedszkole w Łoniowej. W budynkach znajdują się stare okna, instalacje centralnego ogrzewania i stare kotłownie. – Aby gmina ponosiła mniejsze środki na utrzymanie tych szkół, rada gminy podjęła decyzję o termomodernizacji tych budynków – mówi wójt gminy Wiesław Kozłowski. – Stosowne ...

Czytaj więcej »

Kolejne termomodernizacje w Czchowie

W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zmienił warunki, na zasadzie których przyznawane są dotacje na termomodernizacje obiektów. To bardzo ważne dla gmin, ponieważ teraz będą mogły starać się o pieniądze, dzięki którym podejmą prace  termomodernizacyjne kolejnych budynków. Dzięki zmianie warunków wnioski o dotacje będą mogły składać na przykład jednostki OSP współdziałające z gminami, a gminy będą mogły modernizować większe ...

Czytaj więcej »