ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Podsumowano wojewódzki projekt / zdjęcia

We wtorek, 25 października br. w Borzęcinie rozstrzygnięto Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2022. W tym dniu podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu, w którym oceniano podczas testu wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto – przesłany film „Drugie życie przedmiotów”, prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakat ekologiczny. Warto zauważyć, że w tegorocznej edycji konkursu wystartowało prawie 60 placówek oświatowych z Małopolski, z 16 powiatów województwa.

Tytuł Ekoszkoła 2022 otrzymała Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski). Tytuł Ekoprzedszkole 2022 otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku (gmina Brzesko, powiat brzeski). Tytuły Ekoucznia 2022 zdobyły: w kategorii klas IV-VI – Zofia Brenneisen – Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej (gmina Gorlice, powiat gorlicki), a w kategorii klas VII-VIII – Marta Legutki – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski).

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Zadanie finansowane było z projektu złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowo wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

Czym zajmują się uczniowie wspólnie z opiekunami w swoich szkołach?

Ekodziałania

· Badanie czystości powietrza w najbliższej okolicy szkoły

· Badanie czystości wody w pobliskim stawie.

· Określanie pH gleby w okolicy szkoły.

· Warsztaty w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, pt. „My też tworzymy atmosferę”. Podczas zajęć uczniowie poznali sposoby ochrony atmosfery. Dowiedzieli się jak powstaje smog i jak można z nim walczyć. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali ekologiczne woreczki na drugie śniadanie.

· Udział w gminnym konkursie ekologicznym

· wiosenne i jesienne sprzątanie miejscowości i pobliskiego lasu.

· udział w projekcie „ Małopolska Pszczoła”;

· Udział w Małopolskich Dniach Wierzby Głowiastej.

· Udział w konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej.

· Apele i widowiska o tematyce ekologicznej.

· Przyrodnicze konkursy fotograficzne

· Spotkania z ekologami i podróżnikami

· Zakładanie i pielęgnowanie ogródków przyszkolnych, czasem z ginącymi roślinami ozdobnymi

· Zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania oraz uprawiania sportu

· Organizacja krajoznawczych wycieczek

· Pomoc ptakom w przetrwaniu zimy.

· Pomoc zwierzętom ze schroniska.

· Zakładanie ścieżek edukacyjnych i praca metodą projektów.

· Współpracujemy z wieloma instytucjami.

· Bierzemy udział w konkursach.

Laureaci

Runda I – Test wiedzy klasy IV-VI

1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Sikorskiego w Ropicy Polskiej;

2 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie.

Runda I – Test wiedzy klasy VII-VIII

1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku;

2 miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie;

Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy.

Runda II – Film ekologiczny

1 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. K. Kózkówny w Borzęcinie Dolnym;

2 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku;

3 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przyborowie.

Runda III – Prezentacja

1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie;

2 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. K. Kózkówny w Borzęcinie Dolnym;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie;

Wyróżnienie – Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie;

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku.

Runda IV – Album, zielnik

1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku;

2 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini.

Runda V – Plakat ekologiczny (szkoła podstawowa)

1 miejsce – Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie;

2 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przyborowie;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie;

Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach.

Runda V – Plakat ekologiczny (przedszkole)

1 miejsce – Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku;

2 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Samorządowe Przedszkole Nr 2 Chełmek;

3 miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej;

Wyróżnienie – Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie;

Wyróżnienie – Przedszkole Publiczne Nr 34 w Tarnowie

IB

Podobne artykuły

Back to top button