ADV
1
EdukacjaPowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Politechnika Krakowska będzie wspierać kształcenie zawodowe w ZS nr 1 w Bochni

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni będzie współpracował z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju edukacji technicznej młodzieży kształcącej się w placówce. Głównym celem umowy jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

W spotkaniu uczestniczyli Adam Korta Starosta Bocheński, Bernadetta Gąsiorek Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni Ryszard Drożdżak Wicestarosta, prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek Dziekan Wydziału Mechanicznego PK, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, Jan Balicki dyrektor szkoły oraz Wiesław Mucha Kierownik Kształcenia Praktycznego w ZS nr 1 w Bochni.

Z radością przyjąłem fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej ze szkołą zacieśnia się. Uczelnia będzie wspierać szkołę oraz lokalną społeczność. To duża szansa dla naszej młodzieży dająca możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń- mówi Adam Korta starosta bocheński.

Umowa zakłada możliwość m.in. uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych w Wydziale Mechanicznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież będzie mogła rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, w których  organizowane będą zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkoły. Efektem współpracy będzie także możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Porozumienie zakłada podjęcie współpracy z technikum, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechatronik, informatyk, chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik.

IB

Podobne artykuły

Back to top button