ADV
Wiadomości

Pomoc żywnościowa w Gminie Gnojnik

blankGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku po raz kolejny uczestniczy w programie wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym najczęściej w formie paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.
Prócz wsparcia żywnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej, realizować będzie cykliczne działania towarzyszące w postaci warsztatów kulinarnych i żywnościowych.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w województwie małopolskim będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów:
Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objęła wsparciem żywnościowym 1 054 osoby przekazując im 56,5 ton żywności

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania towarzyszące niefinansowe takie jak:

•Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020
•Współpraca z Fundacją PROELIO przy realizacji projektu „CHĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ”
•Współpraca przy realizacji projektu „Małopolski E-Senior”
•Współpraca przy realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”
•Spotkanie wigilijne dla mieszkańców z terenu gminy Gnojnik, we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Biesiadkach

gnojnik.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button