ADV
Region

Kształcenie zawodowe górą!

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu, o ponad 625 tys. euro, alokacji na projekty dotyczące kształcenia zawodowego w Małopolsce z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020! Zwiększenie środków zaplanowanych na dofinansowanie powyższych projektów umożliwi realizację wszystkich projektów z listy rezerwowej, których działania zaplanowano na terenie Metropoli Krakowskiej. To już druga decyzja ZWM dotycząca zwiększenia alokacji w tym konkursie.

Pierwszą decyzją Zarząd Województwa Małopolskiego (decyzja z dnia 26.11.2019 r.) zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów aż o ponad 7 mln zł. Środki te umożliwiły wsparcie 4 projektów o wartości dofinansowania niemal 6,5 mln zł.

Łącznie środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia zawodowego na terenie Metropoli Krakowskiej zostały zwiększone o niemal 10 mln zł. Dzięki tym decyzjom ZWM wsparcie otrzymały wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione (znajdujące się na liście rezerwowej).

Bogata oferta

Projekty zakładają tworzenie oraz rozwój CKZ oraz rozwijanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uzupełniać je mogą Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych. To nowość! Wcześniej w Małopolsce tej formy dedykowanej uczniom placówek kształcenia zawodowego chcącym rozwijać kompetencje kluczowe nie było.

Rozwijanie oferty zakłada m.in. podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy, a także działania zwiększające udział młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej. W ofercie nie zabraknie również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej.

Projekty koncentrują się na wsparciu branż/grupy zawodów, w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

malopolska.pl

Podobne artykuły

Back to top button