ADV
Wiadomości

Ponad 850 tys. zł na wymianę pieców węglowych

Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na wymianę systemów grzewczych.

Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie zaopiniował projekt pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” złożony przez gminę Wojnicz w  konkursie Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej  emisji  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

16 listopada br., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przekazaniu gminie Wojnicz wsparcia w kwocie 853 348,00 zł. Suma ta została przeznaczona na wymianę systemów grzewczych na proekologiczne ogrzewanie gazowe w obiektach mieszkalnych. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza  poprzez redukcję emisji powierzchniowej (niskiej emisji) pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych na  terenie gminy.

wojnicz.pl

Podobne artykuły

Back to top button