TOPTOP

Ponad cztery miliony dla gminy Drwinia z Rządowego Funduszu Polski Ład

25 października ogłoszono listę samorządowych inwestycji, które mają otrzymać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do gminy Drwinia trafią prawie 4.3 miliona złotych.

Gmina Drwinia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła trzy projekty, które dotyczyły pozyskania środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody, remonty dróg oraz infrastruktury sportowo – kulturalnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 245 750,00 zł na zadanie, dzięki któremu poprawi się stan infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia”. Planuje się wykonanie inwestycji we wszystkich 13 miejscowościach Gminy Drwinia w miejscach największego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. W ramach otrzymanych środków planowana jest także w systemie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w pasie drogi DW 965.

Pierwszy nabór wniosków w ramach Program Inwestycji Strategicznych trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Gmina Drwinia złożyła trzy wnioski:

Zadanie I związane jest z rozbudową infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury sportowej. Na projekt pod nazwą: „Kompleksowa poprawa infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie Gminy Drwinia” wnioskowano o 12.9 miliona złotych. Wartość całego zadania to 14.3 miliona złotych. Z tego 10 procent wkład własny gminy. Zakres rzeczowy inwestycji: 1. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Bieńkowicach. 2. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Mikluszowicach. 3. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Ispini. 4. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Wyżycach. 5.Rozbudowa i przebudowa wraz z zakupem wyposażenia budynku kultury Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli. 6. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Niedary.

Zadanie II to rozbudowa drogowej infrastruktury technicznej. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. – Wnioskowano o dotację w kwocie blisko 4.3 miliona złotych . Zakres rzeczowy: 1.Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia”. Planuje się wykonanie inwestycji we wszystkich 13 miejscowościach Gminy Drwinia w miejscach największego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w pasie drogi DW 965.

Zadanie III – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Zapisano je jako: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego w Dolinie Wisły i Raby w Gminie Drwinia. Całość zadania ma kosztować aż 63,5 miliona złotych. Tu gmina wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie ponad 60 milionów złotych. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 1.Budowa 65,8 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek, Drwinia, Grobla, Trawniki, Ispina. 2.Budowa Zakładu Uzdatniania Wody wraz z ujęciem i magistralą wodociągową w Gawłówku (dł. ok 900 m). Inwestycja wykonywana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest wsparcie inwestycji samorządowych zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną oraz atrakcyjność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Program Inwestycji Strategicznych dąży do pobudzenia aktywności inwestycyjnej jednostek samorządowych, co w dalszej kolejności przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy, ale też poprawę warunków życia obywateli i zrównoważony rozwój w skali kraju. Kierujemy serdeczne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, państwa posłów z regionu i wszystkich osób, które miały wpływ na to, iż wśród beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych znalazła się gmina Drwinia.

ug

Fot. Maciej Mazur

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast