ADV
blank
Wiadomości

Porozumienia pomiędzy małopolskimi strażakami i Terytorialsami

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11 MBOT) z Krakowa podpisała porozumienie w sprawie współdziałania z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w Krakowie. Przed żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową czekają nowe możliwości i wyzwania szkoleniowe.

W środę 5 maja 2021 r. Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ podpisał porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy małopolską Brygadą, a KW PSP Krakowie reprezentowaną przez st. bryg. mgr inż. Piotra FILIPKA. Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości dla każdej ze stron i pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań szkoleniowo – organizacyjnych.

Porozumienie reguluje formy współdziałania i pozwala na organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego, wymianę doświadczeń oraz udostępnianie baz szkoleniowych. Ponadto dokument uregulował zasady współpracy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska, a także prowadzenia akcji poszukiwawczych. Nowe możliwości szkoleniowe otwierają dla Brygady kolejne sposoby realizacji zadań z obszaru reagowania kryzysowego.


mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

blank

Podobne artykuły

Back to top button