ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Powiat Bocheński pozyskał środki na usuwanie skutków osuwisk

Południowa część powiatu bocheńskiego, ze względu na swoje ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, to obszary o dużej liczbie osuwisk. Dzięki pozyskanemu przez powiat bocheński dofinansowaniu rządowemu będzie możliwość odbudowania zniszczonej infrastruktury.

Umowę na dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim Janem Krzysztofem Klęczarem podpisali Starosta Bocheński Adam Korta i Wicestarosta Ryszard Drożdżak. Powiat Bocheński otrzyma 240 tysięcy złotych ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Przyznane dofinansowanie dotyczy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na osuwiska przy drogach powiatowych w Sobolowie i Kamionnej.

Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze skuteczniej i szybciej reagować na zagrożenia związane z osuwiskami. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy infrastruktury w naszym powieciewyjaśnia Adam Korta Starosta Bocheński

sp
blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button