ADV
1
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe „IZOPENTAN 2022”

W czwartek 23 czerwca 2022 r. w Bochni odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „IZOPENTAN 2022”, których organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Główny scenariusz ćwiczeń zakładał prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz usuwanie skutków awarii chemicznej w instalacji technologicznej z izopentanem na zakładzie „GÓR-STAL”.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna odbyła się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, w trakcie których min. przedstawiciel zakładu „Gór-Stal Sp. z.o.o” przeprowadził prelekcję w zakresie charakterystyki zakładu „Gór-Stal”, występujących zagrożeń i zabezpieczenia ppoż. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni omówili z kolei założenia do ćwiczeń i zasady BHP podczas działań ratowniczo – gaśniczych, po czym odbyła się część praktyczna.

Łącznie w ćwiczeniach praktycznych brało udział 37 zastępów Państwowej  i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego oraz wielickiego, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Tarnowa, Wieliczki oraz z Brzeska a także Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ponadto w manewrach udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bochni, ratownicy medyczni ze Szpitala Powiatowego w Bochni, przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakładu „Gór-Stal” i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bochni.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie:

  • alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej przy organizacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz usuwaniu skutków awarii chemicznej, w tym wyznaczonymi pododdziałami COO oraz WOO na zakładzie o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej,
  • założeń Powiatowego Planu Ratowniczego,
  • procedur dysponowania sił i środków,
  • taktyczno-technicznych możliwości zastępów straży pożarnych,
  • systemów łączności współdziałania i dowodzenia,
  • pracy sztabu Kierującego Działaniem Ratowniczym,
  • zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia „IZOPENTAN 2022” przebiegały pod nadzorem  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – bryg. Roberta Cieśli oraz przedstawicieli Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: bryg. Paweł Matyasik

Zdjecia: archiwum KP PSP w Bochni

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button